Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Proteinet DJ-1 og Parkinsons sykdom

Amanda Jayne Edson disputerer 10.09.2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Functional importance of the Parkinson's disease-related protein".

Parkinsons sykdom er en nevrodegenerativ sykdom som rammer millioner av mennesker over hele verden. Sykdommen fører til tap av dopaminproduserende nevroner. DJ-1 er et protein relatert til Parkinsons sykdom og kodes av genet PARK7. Tap av proteinet DJ-1 har blitt assosiert med en sjelden arvelig form for tidlig begynnende Parkinsons. DJ-1 har også blitt koblet til ikke-arvelige former for Parkinsons i tillegg til andre nevrodegenerative sykdommer. Her ser man en økt mengde DJ-1 i hjernens støtteceller astrocyttene.

DJ-1 beskytter nerveceller mot oksidativt stress, men mekanismen for dette er ikke kjent. Målet med avhandlingen var å få en bedre forståelse for denne prosessen. Sebrafisk ble valgt som modell for dette studiet. Det ble laget en genetisk modifisert variasjon av sebrafisk med et økt nivå av proteinet DJ-1 i astrocyttene. Det ble også brukt genmodifisering til å lage sebrafisk uten DJ-1 proteinet, en DJ-1 knockout linje.

Økt nivå av DJ-1 i astrocytter ble påvist å være beskyttende mot Parkinsons-relatert stress, sannsynligvis gjennom en økning i inflammatoriske- og antioksidantregulerende proteiner.

I DJ-1 knockout linjen viste aldersrelaterte Parkinsons-lignende egenskaper, blant annet vekttap og redusert nivå av dopaminerge markørproteiner i hjernevev. Det ble utført en proteinanalyse på isolerte hjerner. Analysen identifiserte mer enn 3000 ulike proteiner hvorav 5% viste endring i nivå. Flere proteinnettverk var påvirket, noe som fremhever funksjonelt markante signalveier i utviklingen av Parkinsons sykdom.

Personalia

Amanda ble født i Florida, USA. Hun fullførte sin mastergrad i molekylærbiologi i 2012 på det Molekylærbiologiske institutt ved Universitet i Bergen under veiledning av førsteamanuensis Aurélia E. Lewis.

Amanda begynte hennes PhD i 2014 under veiledning av professor Kari E. Fladmark ved Institutt for biovitenskap. Etter Amanda leverte sin avhandling, har hun returnert med hennes familie for å bo og jobbe i USA.