Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kyllingpeptid har gunstige helseeffekter i prekliniske studier

Thomas Aquinas Aloysius, disputerer 13.09.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Chicken protein hydrolysates and chicken oil influence lipid metabolism and inflammation in relation to obesity and atherosclerosis".

Hovedinnhold

Enzymatisk hydrolyse av kyllingben og avskjær gir opphav til peptider (små protein enheter) som potensielt kan ha en biologisk effekt. I sitt doktorgradsarbeid identifiserte Aloysius noen bioaktive peptider fra kylling som viste gunstige og helsebeskyttende effekter i prekliniske studier, mellom annet betennelsesdempende og redusert kolesterolnivå i blodbanen. Resultatene tyder på at dette var knyttet til effekter på fettforbrenningen og fettsyresyntesen i gnagere.

Overvekt og fedme er et globalt problem. Fedme kan føre til et økt betennelsesnivå i kroppen, noe som øker risiko for en rekke livsstilssykdommer. Doktoranden har vist at kylling peptider reduserte cytokiner i blodet, og dermed betennelsesreaksjoner i overvektige mus. Åreforkalkning (aterosklerose) kan skyldes både økt betennelsesaktivitet og forhøyet lipid (fett) status i blodbanen. ApoE gen fjernet mus akselerer plakkdannelse og åreforkalkning, fant en at kylling peptider reduserte fettavleiring i blodårene, dette sannsynligvis var uavhengig av lipidnivå i blodbanen. Kyllingpeptid i dietten viste lavere totalt kolesterolnivå i blodet sammenlignet med normale rotter fôret med en usunn, fettrik diett og andre proteinkilder. Diet med kyllingpeptid og kyllingolje gav lavere kroppsvekt samtidig økte fettforbrenningen i kroppen.

Doktorgradsprosjektet bidrar til å øke vår kunnskap om hvordan aminosyre- og fettmetabolismen samsnakker. Videre bidrar prosjektet til ny bærekraftig utvikling av restråstoffer fra industrien. Samfunnet trenger nye og bærekraftige proteinkilder som er rike på viktige aminosyrer som kan brukes i proteintilskudd, sportsdrikker og ingredienser i mat. Mye fokus har vært på peptider fra fisk. I dette prosjektet viser doktoranden at også peptider fra dyr/fjærkre har gunstige og helsebeskyttende effekter. Derfor er det viktig å utføre kliniske studier for å se om en får samme effekter i mennesker.

Funnene i studien bidrar til en forbedret forståelse av hvordan diettkomponenter kan påvirke overvekt, fedme og metabolske livsstilssykdommer.

Personalia

Thomas Aquinas Aloysius er fra Jaffna på Sri Lanka. Han har Cand.scient. grad i molekylærbiologi fra UiB.