Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Luftambulansetjenesten på Vestlandet under lupen

Øyvind Østerås disputerer 12.09.2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Helicopter-based Emergency Medical Service: dispatches, decisions and patient outcome».

Luftambulansetjenesten i Norge er godt utbygd, men har ikke ubegrenset kapasitet. Ikke så sjeldent er luftambulansen ønsket på to eller flere oppdrag samtidig og må prioritere et av oppdragene. Hvordan går det med pasientene når luftambulansen må gjøre slike prioriteringer? Dette er første gang dette spørsmålet blir belyst på en vitenskapelig måte.

Avhandlingen baserer seg på en gjennomgang av 42500 oppdrag utført av luftambulansetjenestene i Førde, Bergen og Stavanger. Overraskende nok viser resultatene at antall oppdrag til pasienter utenfor sykehus var forholdsvis uendret i tiårsperioden som ble undersøkt. I 95% av alle gjennomførte akutte primæroppdrag nådde man pasienten innen 45 minutter.

En tredel av pasientene var alvorlig syke eller skadde og mer enn to tredjedeler av denne gruppen fikk avansert behandling. Ved samtidighetskonflikter var det de sykeste pasientene som ble prioritert av luftambulansen. I slike tilfeller, og dersom pasientene hadde en livstruende tilstand, var overlevelsen høyere i de oppdragene der luftambulansen kom frem.

De vanligste diagnosene i oppdrag utenfor sykehus var skader, hjertestans og brystsmerter. Mer enn en tredjedel av alle utkallinger ble avvist eller avbrutt, i de fleste tilfellene fordi det ikke lenger var medisinsk behov. I ni av ti tilfeller der det ble antatt å være et medisinsk behov kom luftambulansen frem til pasienten.

Tidsfaktoren er viktig ved alvorlig sykdom og skade, og noen akutte tilstander kan bare behandles på sykehuset. På skadestedet må det derfor prioriteres mellom tidkrevende behandling og rask transport. Luftambulansen klarte å holde tiden på skadestedet kort til tross for flere muligheter for avansert behandling ute hos pasienten. Særlig interessant var det at skadestedstiden ved hjerteinfarkt ble halvert dersom behandling var blitt gitt av lege eller ambulanse før luftambulansens ankomst.

Personalia

Øyvind Østerås er vokst opp i Hedalen i Valdres og studerte medisin ved Universitetet i Bergen. Han er spesialist i anestesiologi og er sjef for Akuttmedisinsk avdeling i Helse Bergen.

Han har siden 2010 vært ph.d.-student ved Klinisk Institutt 1, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Veiledere er professor Jon-Kenneth Heltne og professor Guttorm Brattebø. Studien ble finansiert av RAKOS og Helse Bergen.