Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Betennelsesmarkører i blodet ved psoriasis

Silje Michelsen Solberg disputerer fredag 27. september 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Systemic inflammation in psoriasis: Circulating immune cells and cytokines».

Psoriasis er en vanlig forekommende hudsykdom med autoimmune trekk og som predisponerer for alvorlige følgetilstander som psoriasisleddgikt, hjerte- og karsykdom. Ulike immunceller og signalstoffer (cytokiner) er involverte og danner selvforsterkende sløyfer av betennelse.

I tillegg til tradisjonell behandling med kremer, lys og tabletter, kan pasienter med alvorlig psoriasis søke om biologisk behandling. Slike medikamenter er rettet mot cytokiner (TNF, IL-12/23 og IL-17) som skilles ut fra involverte celler. Siden det finnes flere undergrupper av psoriasis, som hver er assosiert med typiske gen-varianter og immunforstyrrelser, er det sannsynlig at individer med psoriasis kan ha forskjellig nytte og effekt av de ulike medikamentene.

Solberg har tatt initiativ til et lokalt kvalitetsregister for biologisk behandling og samlet inn blodprøver til biobank ved Hudavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus (HUS). Gjennom sin forskning har hun vist at personer med alvorlig psoriasis har forhøyede nivåer av enkelte cytokiner og immunceller i blodet. Dette normaliseres til en viss grad av biologisk behandling, men til tross for klinisk bedring, har enkelte av blodets immunceller fortsatt høyere aktivitet enn hos friske kontroller. Høyere nivå av immunceller og cytokiner kan ha betydning for sykdomsforløp og følgetilstander. Hun har også vist at effekt av behandling til dels kunne forutsies av immunprofil før oppstart. Solberg har videre i sitt arbeid undersøkt behandling med original og biosimilar infliximab (TNF-hemmer) og funnet at det ikke er forskjell i klinisk og biokjemisk effekt.

Fremtidig behandling av psoriasis bør individualiseres basert på immunsignatur, type, stadium og risikoprofil for andre sykdommer. En slik framgangsmåte kan ha overføringsverdi til andre inflammatoriske sykdommer. Om tidlig systemisk behandling av psoriasis kan forebygge utvikling av kronisk sykdom og følgetilstander, gjenstår å se.

Personalia

Silje Michelsen Solberg (f. 1975) kommer fra Bergen og er utdannet cand. med. ved UiB. Hun er ansatt som overlege ved Hudavdelingen, HUS.

Doktorgradsarbeidet er utført ved Broegelmanns Forskningslaboratorium, UiB, under veiledning av professor Silke Appel, professor Yenan T. Bryceson og overlege/ph.d. Lene F. Sandvik.