Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Overvekt og spiseforstyrrelser hos personer med epilepsi

Eivind Kolstad disputerer 27.09.19. for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Overweight and eating disorders in people with epilepsy".

Epilepsi er en relativt vanlig nevrologisk tilstand som rammer ca 1% av befolkningen. I tillegg til epileptiske anfall er tilstanden forbundet med økt forekomst av andre helseplager, både av fysisk og psykisk art. Vi ønsket å gjøre en kartleggingsstudie for å undersøke forekomst av spiseforstyrrelser hos personer med epilepsi sammenlignet med øvrig befolkning. Vi ønsket også å se på forekomst av overvekt hos personer med epilepsi i ulike aldre og livssituasjon, og spesielt hvordan dette påvirker svangerskap.

Vi brukte materiale fra to ulike studier. Først studerte vi over 100.000 gravide kvinner fra Den norske mor og barn undersøkelsen, hvorav 700 kvinner hadde epilepsi. Vi kartla andel overvekt og spiseforstyrrelser i relasjon til graviditet, og hvordan dette påvirker graviditeten til kvinner med epilepsi sammenlignet med kvinner uten epilepsi. Deretter brukte vi Helseprofil for barn og ungdom i Akershus for å kartlegge forekomst av spiseforstyrrelser, overvekt og diett hos barn og ungdom med epilepsi.

Vi fant at personer med epilepsi har mer symptomer på spiseforstyrrelser enn andre. Vi så dette både hos gravide kvinner med epilepsi, og hos ungdom med epilepsi. Ungdom med epilepsi i vår studie spiste mer usunt enn andre. Vi fant også at gravide kvinner med epilepsi er mer overvektige enn andre kvinner og at dette øker forekomsten av svangerskapskomplikasjoner.

På bakgrunn av funn i denne studien anbefaler vi at personer med epilepsi følges tett opp av helsepersonell, og at de tilbys rådgivning fra ernæringsfysiolog. Spesielt i forbindelse med planlegging av graviditet er det viktig med god informasjon, og ha lav terskel for kostholdsråd og henvisning til spesialisthelsetjenesten.

Personalia

Eivind Kolstad (f. 1983) er lege i spesialisering ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Doktorgradsarbeidet ble utført ved Nevrologisk avdeling med overlege og postdoktor Marte Bjørk som veileder, og med professor Nils Erik Gilhus som biveileder.

Avhandlingen utgår fra Klinisk Institutt 1 ved Universitet i Bergen og ble finansiert av stipend fra Helse-Vest.