Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Lindring av orale plager hos alvorlig syke og døende

Siri Flagestad Kvalheim disputerer den 4. oktober 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «A Study on Oral Palliative Care – An exploratory study».

Hovedinnhold

Alvorlig syke plages ofte av uttalt tørrhet i munnen. Munntørrheten kan gi smertefulle sprekker og sår i munnen og nedover i svelget. Følgelig kan det bli vanskelig å spise og drikke, noe som kan forverre tilstanden ytterligere. Tørre, såre slimhinner kan også gi talevansker, infeksjoner og dårlig ånde. I dag finnes det ingen effektive hjelpemidler mot disse plagene. Glyserol benyttes ofte som munnfuktemiddel, til tross for at anbefalingene er sprikende og noen studier hevder glyserol kan ha en uttørkende effekt.

Resultatene fra dette prosjektet avdekket at 25% av spurte institusjoner manglet prosedyrer for munnstell for alvorlig syke og døende. Hos de som hadde prosedyrer, var disse svært varierende og en mengde ulike munnpleieprodukter ble benyttet, alt fra matolje og fløte til mer sofistikerte apotekprodukter. I en laboratoriestudie utført med kunstig fremstilt munnslimhinne, ble det vist at glyserol i 17% oppløsning ikke hadde noen ugunstig effekt på vevet. Konsentrasjoner på 42,5% og over førte til økning i celledeling og celledød, men førte ikke til uopprettelig skade på vevet. Testing av tre ulike produkter mot munntørrhet, som ble utført i en klinisk randomisert kontrollert studie hos døende pasienter, viste at 17% glyserol hadde best effekt direkte etter påføring, men ingen effekt etter to timer. De to andre produktene hadde langvarig effekt, men ble ikke foretrukket av pasientene pga. ubehagelig smak eller klebrig konsistens.

Det er et åpenbart behov for bevisstgjøring blant helsepersonell av behovet for munnstell og standardiserte prosedyrer hos alvorlig syke. Glyserol ser ikke ut til å skade slimhinnen i lave konsentrasjoner, men har ukjent langtidseffekt. Andre produkter kan være mer effektive, men smak og konsistens må tilpasses pasientgruppen.

Personalia

Siri Flagestad Kvalheim er født i 1974 og oppvokst på Støren i Trøndelag. Hun er utdannet tannlege (2000) med spesialitet i oral protetikk (2009). Arbeidet er utført ved Det medisinske fakultetet, UiB. Veiledere: Professor Gunhild Vesterhus Strand og førsteamanuensis Ileana Mihaela Cuida Marthinussen.