Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Oppdagelse av nye målrettede behandlinger mot brystkreft

Pouda Panahandeh disputerer 20.09.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen, med avhandlingen “The Discovery and Targeting of the Cellular Functions of PAQR4 in Breast Cancer".

På verdensbasis skyldes 15 prosent av alle kreftdødsfall hos kvinner brystkreft, og i Norge er brystkreft en av de mest vanlige kreftformene. Brystkreft er et resultat av mutasjoner i gener som fører til ukontrollert celledeling som videre leder til dannelsen av tumorer. Den økte raten av celledeling øker cellenes behov for energi, og for å møte dette behovet går cellene gjennom en metabolsk reprogrammering. Denne metabolske reprogrammeringen er avhengig av oppreguleringen eller nedregulering av en rekke metabolske regulatorer.

Pouda har i sitt doktorgradsarbeid identifisert og karakterisert metabolske regulatorer av brystkreft med hittil ukjente biologiske funksjoner. Ved hjelp av bioinformatiske verktøy, eksperimenter og klinisk data fra brystkreft pasienter har Pouda og hennes kolleger identifisert proteinet PAQR4 som en metabolsk regulator av brystkreft. Proteinet er viktig for cellenes katabolisme av lipidet ceramid og kreftcellene er avhengig av dette proteinet for vekst.

Brystkreft behandles først og fremst ved å fjerne kreftvevet kirurgisk. For å redusere risikoen for tilbakevendelse og spredning (metastase) behandles pasientene sekundært med strålebehandling og cellegift. Uheldigvis har begge behandlingsmetodene alvorlige bivirkninger. Bivirkningene kan begrenses ved bruk av målrettede legemidler, som er legemidler som dreper kreftceller men ikke normale celler. Utviklingen av målrettede legemidler er ikke mulig uten en betydelig innsats innen basal biomedisinsk forskning.

Karakterisering av PAQR4 som en metabolsk regulator av brystkreft har gjort det mulig å starte utviklingen av målrettede behandlinger mot proteinet. Pouda har i sin doktorgrad initiert arbeidet med å identifisere molekylær som kan hemme proteinets funksjon i brystkreft.

Personalia

Pouda Panahandeh (f 1989 i Iran) fullførte mastergrad i Molekylær medisin ved NTNU i 2015. Siden 2015 har hun arbeidet med doktorgraden sin ved Institutt for Biomedisin. Hovedveileder har vært Dr. Nils Halberg med Professor Inge Jonassen som medveileder.