Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Forenklet lungekreftbehandling, pasient og behandlerperspektiv

Øystein Fløtten disputerer 17.oktober 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Simplifying Treatment of Advanced Non-small Cell Lung Cancer - Regimen, Route of Administration, and Patients' Preferences".

Hovedinnhold

Lungekreft er den kreftsykdommen som tar flest liv, både i Norge og globalt. Ikke-småcellet lungekreft er den vanligste typen, og vel halvparten har uhelbredelig sykdom ved diagnosetidspunktet. Cellegift kan bremse sykdommen noe, men har beskjeden effekt, noe bivirkninger, og krever oppmøte på sykehus for intravenøs infusjon. Mindre bivirkninger og enkel gjennomføring av behandlingen er ønskelig. Mer kunnskap om hvordan pasientene balanserer nytte og ulemper er også ønskelig.

Vi gjennomførte en nasjonal studie som sammenliknet en cellegiftkombinasjon med noe mindre bivirkninger, vinorelbin-gemcitabin (VG), med den etablerte kombinasjonen vinorelbin-karboplatin (VC). Vi brukte vinorelbin i tablettform (oral vinorelbin), slik at vi kunne sammenlikne resultatene med tidligere studier i Norge, der medisinen ble gitt intravenøst.

Hovedfunnene er at VC var minst like bra som VG, og brukes derfor fortsatt. Oral vinorelbin viste seg like bra som intravenøs, og har forenklet behandlingen.

Pasientens vurderinger er utfordrende å undersøke på diagnosetidspunktet, som er preget av krise og fokus på behandling. Undersøkelsen antyder at pasientene vil takke ja til planlagt behandling også når nytten er minimal.

Personalia

Øystein Fløtten er utdannet cand.med fra Universitetet i Tromsø i 1993. Han arbeidet i Sør-Varanger i Finnmark fra 1993 til 2001. Fra 2001 har han vært ansatt ved Lungeavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus, og er seksjonsoverlege med ansvar for blant annet lungekreftområdet.