Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Presisjonsmedisin for pasienter med arvelig diabetes

Alba Kaci disputerer torsdag 17. oktober 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Precision medicine in MODY-diabetes: Unraveling the disease causality of gene variants and new regulatory mechanisms".

Diabetes er samlebetegnelsen for en gruppe sykdommer der betacellene i pankreas ikke produserer nok av det blodsukkerregulerende hormonet insulin. MODY (Maturity Onset of the Young) er en arvelig og sjelden diabetesform, som skyldes mutasjoner i viktige gener for insulin sekresjon. Per i dag, mutasjoner i 14 ulike gener er kjent til å gi MODY. To av de mest kjente genene er Hepatocytt Nukleær Faktor -1a (HNF1A) og -4a (HNF4A). MODY-pasienter som har mutasjoner i en av disse to genene kan benytte seg av behandling i form av tabletter (sulfonylurea), i stedet for insulin injeksjoner. Dermed er det viktig å diagnostisere MODY pasienter, med tanke på presisjonsmedisin og at disse får riktig behandling.

I diagnostikken, kan det være vanskelig å skille mellom patogene eller godartete mutasjoner som oppstår i disse genene. Funksjonelle analyser, som undersøker effekten av mutasjoner i protein nivå, har vist seg å være et verdifullt verktøy for å kunne klassifisere mutasjoner riktig. I dette doktorgradsarbeidet har Kaci utført ulike funksjonelle analyser i cellemodeller, for å kartlegge hvordan mutasjoner av ukjent klinisk betydning i HNF1A eller HNF4A fra de norske og tsjekkiske MODY-registrene påvirker det normale protein funksjonen. Disse analysene viste at noen av de undersøkte mutasjonene ikke påvirket den normale protein funksjonen av HNF1A eller HNF4A, og dermed ble ansett som ikke patogene. Andre, derimot, påvirket den normale proteinfunksjonen -og disse mutasjonene ble dermed reklassifisert som patogene, og førte til persontilpasset behandling i form av tabletter for bærerne.

Siden HNF1A er en viktig transkripsjonsfaktor for betacellene og insulin sekresjonen, har Kaci i tillegg undersøkt hvordan HNF-1A proteinet blir regulert av post-translasjonelle mekanismer, som for eksempel SUMOylering. Dette arbeidet ga ny kunnskap innen reguleringsmekanismer for den normale funksjonen av HNF-1A proteinet, som kan potensielt brukes for å utvikle nye behandlingsalternativer.

Personalia

Alba Kaci (f.1990) fra Albania, er utdannet Master fra Molekylærbiologisk Institutt, Universitetet i Bergen og Bioingeniør fra Høgskolen på Vestlandet, Bergen. Kaci startet som doktorgradsstipendiat i 2016, med finansiering av Helse Vest. Doktorgradsarbeidet er utført ved Senter for Diabetes Forskning i Bergen, under veiledning av forsker Ingvild Aukrust (hovedveileder), prof. Lise B. Gundersen og prof. Pål R. Njølstad (med-veiledere).