Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Økt bevissthet om støy og hørsel på jobben er viktig

Israel Paul Nyarubeli disputerer 21.10.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "What do workers know and practise? Occupational noise exposure and noise-induced hearing loss among Tanzanian iron and steel workers."

Hovedinnhold

I denne avhandlingen viser Nyarubeli at kun halvparten av de ansatte i fire jern- og metallindustri-fabrikker i Tanzania vet at arbeid på et sted med høyt støynivå kan gi nedsatt hørsel. De ansatte visste heller ikke at når hørselen blir skadet av støy, så kan du ikke få hørselen tilbake. Støyen påvirker den indre delen av det menneskelige øre som ikke kan behandles eller repareres.

Nyarubeli har utført en undersøkelse blant 253 arbeidere, med gjennomsnittsalder 32 år. Åttiseks prosent av disse arbeidstakerne aldri hadde fått utdelt hørselvern på jobben. Støynivåene på deres arbeidsplasser var gjennomsnittlig 92 dBA. Det er et lydnivå langt over internasjonale normer og retningslinjer. Vi vet at hørselskader oppstår når lydnivået er 85 dBA eller høyere. Nesten halvparten av de ansatte i denne studien hadde en hørselskade. Forekomsten av hørselskader var klart høyere blant disse arbeidstakerne, enn blant ansatte i en kontrollgruppe av lærere som ikke utsettes for høye støynivå i jobben.

Nyarubeli mener det er sannsynlig at situasjonen er den samme i andre industrier i Tanzania. Dette betyr at mange ansatte har en høy risiko for å bli døve, da de jobber i lignende arbeidsmiljø med høye støynivå uten verneutstyr. Nyarubeli foreslår at Tanzania utvikler en nasjonal policy og et program for å hindre at hørselskader oppstår på arbeidsplassene. Døvhet har fysiske, psykiske og økonomiske negative effekter både for enkeltpersoner, familier og samfunn, og vi har et felles ansvar for å forebygge at døvhet utvikles pga. arbeidsmiljøet.

Personalia

Etter disputasen vil Israel Paul Nyarubeli arbeide som post-doktorkandidat i et prosjekt som er et samarbeid mellom Muhimbili University of Health and Allied Sciences i Dar es Salaam, Tanzania og Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen, Norge. Prosjektet er støttet av Norhedprogrammet i Norad.Veiledere: Professorene B.E.Moen og M. Bråtveit.