Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Den gode sentimentalist

Sveinung Sundfør Sivertsen disputerer 18. oktober 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”How to be a Good Sentimentalist”.

Adam Smith er i dag mest kjent for boken Nasjonenes Velstand (1776/1789, norsk 2007-11), som på mange måter la grunnlaget for kapitalistisk økonomi. Det andre storverket hans, The Theory of Moral Sentiments (1759/1790) er langt mindre kjent.

For dem som hører ordet ‘kapitalisme’ og ser for seg finansguttene i TV-serien Exit, vil det å lese The Theory of Moral Sentiments være en åpenbaring.

I den første setningen slår Smith nemlig fast at “Uansett hvor egoistisk man måtte mene at mennesket er, er det også åpenbart noe i oss som interesserer oss i andres skjebne, og gjør deres lykke nødvendig for oss”.

Dette “noe” er vår evne til sympati, eller empati som vi sier i dag. Men empati er ingen enkel evne å mestre, og moderne psykologisk forskning forteller oss mye om alle måtene vi kan trå feil på når vi forsøker å leve oss inn i andres situasjon.

I avhandlingen “How to be a Good Sentimentalist” utforsker Sveinung Sundfør Sivertsen hvilke lærdommer vi i dag kan trekke av Smiths sentimentalistiske moralfilosofi når denne leses i lys av moderne forskning.

Hvilken frihet har vi, for eksempel, til å kritisere den dominerende oppfatningen av hva som er rett og galt? Og hva med motet til å handle i tråd med det vi selv mener er rett—kan dette motet trenes opp? Og ikke minst: Vi har alle en lei tendens til bare å anta at vi har rett. Kan vi gjøre noe for å bli mer åpne for andres synspunkter og kritikk?

Gjennom å utforske disse spørsmålene kommer Sivertsen frem til noen enkle råd for hvordan man kan kan bli et bedre menneske ved hjelp av Adam Smiths sentimentalistiske moralfilosofi: 1) Innse at du allerede er fri til å stille spørsmål ved samfunnets normer, 2) gi deg selv en klapp på skulderen når du gjør noe vanskelig men riktig, 3) aksepter at du ikke både fullt ut kan forstå noen, og samtidig være upartisk i din bedømmelse av dem, og til slutt 4) minn deg selv på at det kan finnes flere, motstridende men like fullt riktige beskrivelser av en og samme situasjon.

Personalia

Sveinung Sundfør Sivertsen (f. 1986) har en bachelorgrad i kjemi fra NTNU, og en master i filosofi fra samme universitet. Han var ansatt som stipendiat ved UiB fra høsten 2014 til våren 2019. Han er nå ansatt i et vikariat som universitetslektor ved UiB, og sammen med Ragnhild Nabben er han gründer i bedriften Fremtenkt. Veileder for doktorgradsprosjektet har vært Carola Freiin von Villiez (UiB).