Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Nesespray-influensavaksine gir bred beskyttelse i barn

Shahinul Islam disputerer 06.11.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Live Attenuated Influenza Vaccine (LAIV) Immunization in Children and Adults: Lesson for Development of Universal Influenza vaccine"

LAIV vaksinen ble tilgjengelig i Norge i 2013 og blir gitt som nesespray for å gi beskyttelse mot influensa. I arbeidet vårt har vi studert barn og voksne som ble immunisert med LAIV, og vi har undersøkt varigheten og bredden av immunresponsene etter vaksinasjon.

Vi samlet inn blodprøver før vaksinering, og opp til ett år etter vaksinasjon for å undersøke immunresponser etter trivalent LAIV. Mandler ble samlet inn ved tonsillektomi (fjerning av mandler) fra individer som mottok LAIV, i tillegg til fra en kontrollgruppe som ikke fikk vaksine, men med tilsvarende alder. Med disse kliniske prøvene (serum, lymfocytter fra blod og mandler) undersøkte vi kinetikk og varighet av de humorale (antistoffer) og cellulære immunresponsene etter LAIV vaksinering av barn og voksne.

Vi observerte at LAIV ga signifikant økning av antistoffer mot influensa hos barn, men ikke hos voksne. Antistoffresponsene var forskjellig for de ulike influensavirusene i vaksinen. Antistoffer ble indusert i barn mot hovedtypen av overflateglykoprotein på influensaviruset, hemagglutinin (HA), fra H3N2 vaksinekomponenten. Vi fant at H1N1 vaksinekomponenten i LAIV ikke førte til øke i antistoffer mot HA, men førte til øke i antistoffer som hemmer et annet overflateglykoprotein, nevraminidase (NA). Følgelig ser det ut til at målinger av NA antistoffer er en sensitiv metode for å detektere immunresponser etter LAIV. Vi fant også at LAIV kan indusere cellulære responser som gir bred beskyttelse i øvre luftveier hos barn.

I sammendrag, så har vi sett sammensatte immunresponser mot influensa etter LAIV, noe som støtter den fortsatte bruken av LAIV ved vaksinering av barn.

Personalia

Shahinul Islam (f. 1982) fullførte mastergraden sin ved Institutt for biomedisin, UiB, i 2012. Arbeidet hans fokuserte på epigenetiske endringer hos pasienter med Addisons sykdom. Deretter arbeidet han på et nevrovitenskapelig forskningsprosjekt ved samme institutt. Ph.d. stipendiatperioden startet i 2014 ved Influensasenteret, Det medisinske fakultet, UiB, med professor Rebecca J. Cox som hovedveileder.