Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Vestnorske steinkors: form, bruk og betydning gjennom tiden

Iris Crouwers disputerer fredag 8. november 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Late Viking-age and medieval stone crosses and cross-decorated stones in Western Norway. Forms, uses and perceptions in a Northwest-European context and long-term perspective”.

Avhandlingen dreier seg om ca hundre frittstående steinkors og et dusin reiste monumenter med korsdekor som er dokumentert på Vestlandet. Tidligere forskning har fokusert på de store korsene, spesielt i sammenheng med kristningen av Norge. Iris Crouwers avhandling gir en oppdatert oversikt og revurdering av disse imponerende korsene, og ser dem i sammenheng med et større utvalg av monumenter. Vestlandet er nemlig også rik på mindre steinkors, inklusive hjulkors, og andre reiste steiner med korsdekor. Dette gjør Vestlandet til en utmerket region for å utforske utviklingen av forskjellige tradisjoner. Materialet kan stort sett dateres mellom sen vikingtid og høymiddelalder. Det er svært vanskelig å datere enkle monumenter. Et fåtall har imidlertid runeinskripsjoner som antyder at de tidligste steinkors og korssteiner ble utviklet rundt år 1000. Hjulkors og små korssteiner, ofte med romanske eller gotiske trekk, ble produsert fra 1100-tallet til 1300-tallet. Avhandlingen viser at monumenter med forskjellige størrelser og former ble reist over lengre, overlappende tidsrom. Materialet er studert i en nordvest-europeisk kontekst. Crouwers forskning bekrefter at kontakter med de britiske øyene vid forskjellig tidspunkter spilte en viktig rolle i utviklingen av norske monumenter. Gode paralleller finnes også i Sverige og Danmark, men en direkte forbindelse med det Europeiske kontinentet kan ikke påvises. Det er klart at de vestnorske korsene var del av en større europeisk tradisjon, selv om visse trekk ble utviklet i Norge.

Avhandlingen preges av et langsiktig syn og analyser hvordan endrede oppfatninger påvirket bruken, betydningen og tolkningene av monumentene. Det finnes mange eksempler på fornying, gjenbruk og imitasjon av eldre kors gjennom århundrene, noe som kan anses som en måte å skape forbindelser med tidligere generasjoner på. Avhandlingen viser at steinkors og korsstein var ikke bare meningsfylte da Norge ble kristnet, men også lenge etter det, frem til i dag.

Personalia

Iris Crouwers (f. 1977 i Cuijk en Sint Agatha, Nederland) studerte kunsthistorie ved Radboud Universiteit i Nijmegen. Doktorgradsarbeidet ble påbegynt ved Senter for middelalderstudier (CMS) og fullført ved AHKR med veiledning av Professor emerita Ingvild Øye (UiB).