Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Tvangslidelse og hjernens funksjon

Anders Lillevik Thorsen disputerer 19.11.2019 for ph.d.-graden ved Universitetet I Bergen med avhandlingen: “Emotional brain in obsessive-compulsive disorder”.

Tvangslidelse eller OCD (obsessive-compulsive disorder) rammer 1-3% av befolkningen. Lidelsen kjennetegnes av ubehagelige tvangstanker og tidskrevende tvangshandlinger som hindrer mennesker fra å være med familie, gå på skole, eller være i arbeid. Nevrovitenskap har blitt brukt for å forstå lidelsen på flere nivå. Dessverre vet vi enda lite om hvordan tvangslidelse henger sammen med hjernens fungering og hvordan hjernen endrer seg når en blir frisk fra lidelsen.

Thorsen har i tre vitenskapelige artikler undersøkt hvordan hjernen reagerer når tvangstanker blir vekket til live, når personer med tvangslidelse forsøker å regulere ned ubehaget sitt, og hvordan hjernens nettverk endrer seg etter å ha fått konsentrert eksponeringsbehandling, det såkalte «Bergen 4-Day Treatment». Resultatene viser at tvangslidelse kan relateres til økt aktivering i følelsesrelaterte deler av hjernen når en blir redd og regulerer ned sitt ubehag, men at det samme ikke sees hos søsken av personer med tvangslidelse. Videre fant Thorsen at nettverk som styrer oppgaveløsning og følelser blir mer uavhengige bare en uke etter behandling, og ikke lenger skiller seg fra friske kontrollpersoner. Dette tyder på at eksponeringsbehandling fører til en normalisering av hjernens nettverk.

Personalia

Anders Lillevik Thorsen (f. 1991) fra Haugesund er utdannet psykolog fra Universitet i Bergen (2017). I 2017 begynte han som stipendiat og psykolog ved Institutt for klinisk psykologi, Det psykologiske fakultet og OCD-teamet, Haukeland Universitetssykehus. Han har blitt veiledet av professorene Odile A. van den Heuvel (Amsterdam University Medical Centre, Nederland) samt Bjarne Hansen og Gerd Kvale (Haukeland Universitetesykehus og Universitetet i Bergen). Thorsen er nå tilknyttet Bergen Center for Brain Plasticity.