Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hemiproteseoperasjon ved lårhalsbrudd

Torbjørn Berge Kristensen disputerer 29.11.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Hemiarthroplasty for Femoral Neck Fracture; Results of surgical approach, fixation method, and stem design reported to the Norwegian Hip Fracture Register".

Hvert år blir 3500 pasienter operert med en delprotese etter lårhalsbrudd i Norge. Pasientene har gjennomsnitts alder rundt 80 år, og har mange tilleggs sykdommer. En av fire pasienter dør innen ett år, og de fleste oppnår ikke funksjonsnivået som de hadde før bruddet. Pasienter som får komplikasjoner etter kirurgi, har dårligere prognose og høyere dødelighet.

Vi har brukt Nasjonalt Hoftebruddregister til å undersøke hvilken kirurgisk tilgang, fiksasjon og sementert protesedesign, som er forbundet med et utilfredstillende resultat ved operasjoner for lårhalsbrudd.

I første artikkel viser vi at de som er operert med en bakre kirurgisk tilgang til hoften har tendens til mindre smerte, mer tilfredshet, bedre livskvalitet og mindre rapporterte gangproblemer enn en kirurgisk tilgang rett fra siden.

I andre artikkel finner vi at delproteser som er festet med bensement har mindre risiko for en ny operasjon enn delproteser som skal gro fast. Vi finner ikke forskjell i risiko for dødsfall det første året mellom metodene. Vi finner heller ikke forskjell i smerte eller livskvalitet mellom metodene.

I tredje artikkel ser vi på forskjellig design ved de delprotesene som er festet med bensement. Dersom man bruker en protese som er rett eller formet som lårbenet, finner vi en tendens til mindre risiko for ny operasjon sammenlignet med en glatt kileformet protese. Den glatte kileformede protesen er nesten den eneste som er registrert med reoperasjon som følge av brudd rundt delprotesen.

Denne avhandlingen har, ved hjelp av informasjon fra pasienter operert i hele Norge, funnet ny og viktig informasjon som kan bidra til bedre operasjonsresultater ved lårhalsbrudd kirurgi i fremtiden.

Personalia

Torbjørn Berge Kristensen (f.1981) er utdannet lege ved Syddansk Universitet i Odense, Danmark i 2009. Han har arbeidet ved Kysthospitalet i Hagevik fra 2011-13 og siden arbeidet ved Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus. Han arbeider nå som overlege ved proteseseksjonen. Hovedveileder er førsteamanuensis Jan-Erik Gjertsen, biveiledere er Eva Dybvik og Lars Birger Engesæter. Avhandlingen utgår fra Nasjonalt Hoftebruddregister og Klinisk institutt 1 Universitetet i Bergen.