Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Fibronectin type II domener i lakselus

Ewa Harasimczuk disputerer 04.12.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Fibronectin type II domains in the salmon louse, Lepeophtheirus salmonis».

Lakselusa er et lite krepsdyr som parasitterer laksefisk i saltvann, der den lever av fiskens slim, hud og blod. Lakselusen kan dermed gi skader på laksens hud, som igjen kan gå ut over saltbalansen og føre til at fisken lettere kan få sekundære infeksjoner. Skadeomfanget på fisken avhenger av fiskestørrelsen og antall lus den er infisert med, og kan potensielt gi dødelighet på små fisk. Derfor er lakselus det største sykdomsproblemet i oppdrettsnæringen i dag, da de er pålagt å holde lusetallet lavt for å beskytte villfisken. Da lusen har utviklet resistens mot mange av dagens medisiner, forskes det i dag for å øke kunnskapen om lakselusens biologi for muligens å oppdage nye behandlingsmetoder mot lakselus.

Formålet med Ewa Harasimczuks avhandling har vært å kartlegge funksjonen til et av de mest ekspanderte proteindomene i lakselusens genom, kalt fibronectin type II (FNII). FNII er et kort protein domene som er vist å kunne binde til ulike typer kollagen i vertebrater. Men, da det lenge har vært trodd å være et domene som kun har vært tilstede i vertebrater, er det ikke kjent hva FNII domener i evertebrater, som lakselus, binder til. Gjennom sin doktorgradsavhandling har derfor Harasimczuk karakterisert fem lakselus gener som koder for FNII domener. Resultatene fra disse studiene viser blant annet at man ikke kan utelukke at FNII domene til lakselus kan ha en kollagen bindene funksjon. Harasimczuk har også vist at disse genene er uttrykt i ulike typer vev som blant annet kjertler og reproduksjonsorganer, som kan tyde på at FNII domene til lakselus er involvert i ulike biologiske prosesser og/eller er viktig i en universell prosess. Kandidaten har gjennomført søk som viser at FNII er utbredt blant andre krepsdyr, både parasitterende og ikke parasitterende. Det er derfor trolig at FNII domener ikke er involvert i lakselusens interaksjon med verten.

Personalia

Ewa Harasimczuk er født i Białystok, Polen i 1988 og oppvokst i Rygge kommune på Østlandet. Kandidaten tok mastergrad i Fiskehelse ved Universitetet i Bergen i 2012. I 2013 startet doktorgradsarbeidet på Sea Lice Research Center ved Havforskningsinstituttet. Hovedveilder for doktogradsarbeidet har vært Dr. Sussie Dalvin. Medveilderer har vært Prof. Frank Nilsen og Dr. Aina-Cathrine Øvergård.