Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Ny innsikt i tropiske sub-sesongmessige nedbørvariasjoner

Sunil Pariyar disputerer 09.12.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Intraseasonal rainfall variability and the extreme rainfall in the western Tropical Pacific".

Hovedinnhold

Ferskvannsressursene over de små øylandene i det vestlige tropiske Stillehavet er meget nedbøravhengige, og derfor kan enhver nedbørsmengde ha alvorlig innvirkning på landbruket og husholdningenes vannkrav. Fordi delvis sesongmessige nedbørsmengder har en betydelig brøkdel av den daglige nedbørsmengden i denne regionen, er forståelsen av avgjørende betydning for bedre prediksjon av undersesongens nedbørsmønster. 

Sunil undersøkte i avhandlingen de observerte mønstrene av variasjoner i nedbørssesongen, dens forbindelse med Madden-Julian Oscillation (MJO); et tropisk fenomen med nedadgående signalnedgang i øst og Stillehavet, og mekanismene for slike variasjoner. På samme måte studerte han også rollen som havets overflatetemperatur og samspillet mellom hav og atmosfære på de under-sesongmessige nedbørsmengdene over Sør-Stillehavet ved å bruke en klimamodell. I tillegg viste han også en analyse av forskjellige faktorer som påvirker ekstreme nedbørshendelser over Sør-Stillehavet og tilhørende mekanismer ved hjelp av regnmåler og reanalysedatasett. 

Sunil fant ut at MJO i stor grad styrer den under-sesongmessige nedbørvariasjonen over det vestlige Stillehavet. Den sesongbaserte variasjonen av havets overflatetemperatur er funnet å være essensiell for de under-sesongmessige nedbørsmengdene i Sør-Stillehavet, og samspillet mellom hav og atmosfære er avgjørende for å opprettholde den realistiske perioden for MJO og dens interaksjon med nedbøren. endringer i Sør-Stillehavet. Analysen av ekstreme nedbørshendelser over Sør-Stillehavet avslører at tropiske sykloner er den viktigste faktoren for forekomsten av ekstreme nedbørshendelser. Bortsett fra tropiske sykloner, modulerer MJO, El-Nino og sørlig oscillasjon (ENSO), og bølgeforstyrrelser fra de høyere breddegrader også frekvensen av nedbørsekstremer.

Personalia

Sunil studerte miljøvitenskap fra Nepal og fullførte en mastergrad i meteorologi fra Wageningen University, Nederland, i 2012. Etter endt mastergrad arbeidet han som forskningsassistent ved Kathmandu University, Nepal i to år. Senere, tidlig i 2015, flyttet han til Bergen for sin doktorgrad. grad ved Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen, veiledet av Noel Keenlyside og Thomas Spengler.