Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Demokratiske borgere med stabile holdninger

Åsta Dyrnes Nordø disputerer 20.12.2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Consistent Citizens? Exploring and Explaining Mechanisms of Opinion Change".

Hovedinnhold

Borgerne spiller en viktig rolle i demokratiet gjennom å velge sine representanter og holde dem ansvarlig. For at borgerne skal kunne oppfylle denne rollen, er det viktig at holdningene deres ikke er tilfeldige og omskiftelige. I avhandlingen studerer Nordø hvorvidt politiske holdninger er stabile over tid med en studie av nordmenns holdninger til ulike politikkfelt. Nordø har et særlig fokus på holdninger til migrasjon og minoriteter, hvor hun utnytter faktiske politiske hendelser som flyktningkrisen i 2015 og forslaget om et tiggeforbud i 2014 til å studere hvorvidt og hvordan norske borgeres holdninger til flyktninger og tigging påvirkes.

Studiene til Nordø viser at nordmenns holdninger i stor grad er stabile, både på kort og lang sikt og på tvers av saksfelt. Videre viser avhandlingen at når holdninger endres, så gjør de det på systematiske måter, både som en følge av for eksempel partitilhørighet og saksinteresse men også som en respons på at den politiske situasjonen har endret seg. Et siste hovedfunn er at borgerne kan endre holdninger midlertidig som svar på plutselige politiske hendelser, men at de vender tilbake til sitt opprinnelige standpunkt etter noe tid. Man må altså ta hensyn til både trekk ved borgerne og endringer i omgivelsene for å kunne si noe om hvor omfattende holdningsendringer som kan forventes og når man kan forvente dem.

Avhandlingen viser at den jevne nordmann i hovedsak har stabile holdninger, og dermed oppfyller en sentral forventning knyttet til rollen som demokratisk borger. Dette bildet av en konsistent borger utfordrer mye av den eksisterende litteraturen og har implikasjoner for hvordan vi vurderer borgeres demokratiske kompetanse.

Personalia

Åsta Dyrnes Nordø (født 1985) er utdannet statsviter ved Universitetet i Bergen (2010). Doktorgradsarbeidet ble gjennomført i perioden 2013-2019 ved Institutt for sammenliknende politikk, hvor Nordø har vært ansatt som stipendiat. Veileder på doktorgradsprosjektet har vært professor Kristin Strømsnes, mens forsker II Johannes Bergh (ISF) har vært biveileder. Nordø er for tiden ansatt som forsker ved NORCE – Norwegian Research Centre, avdeling Samfunn.