Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kan lav-prosessert mat reversere fedme og relaterte sykdommer?

Vivian Lohmann Veum disputerer fredag 13. desember 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Changes in fat accumulation and metabolic risk parameters during weight loss".

Hovedinnhold

Overvekt og fedme fører til en rekke følgesykdommer som type 2 diabetes, fettlever, hjerte-karsykdom og flere former for kreft. Redusert inntak av kalorier gir lavere kroppsvekt, men det er vanskelig å opprettholde varig vektreduksjon. De siste årene har lav-karbohydrat- eller lav-glykemiske dietter fått økt popularitet. Samtidig har det blitt reist spørsmål ved mulige negative effekter av høyt inntak av fett.

I doktorarbeidet er det gjennomført en randomisert studie over tre måneder av menn med magefedme. Forsøkspersonene fikk enten en lav-fett diett eller en diett med veldig høyt fettinnhold. Til tross for stor forskjell i fettinntak var det overraskende lik bedring i risikomarkører for hjerte-karsykdom. Begge diettene førte til samme reduksjon i magefett, kroppsvekt og fettlever. Resultatene viste at det tok lengre tid før forsøkspersonene som fikk høyt fettinntak oppnådde den samme positive effekten på blodverdiene som dem som hadde fått lav-fett diett, og dette viser at det er nødvendig med studier som strekker seg over tre måneder eller mer. For å få bedre kunnskap om hvordan diettene påvirket fettstoff i blodet ble også størrelser og fordeling av kolesterol-partikler undersøkt. Studien vektlegger den sunne effekten av lav-prosessert mat, og viser at høyt inntak av fett i seg selv ikke fører til økt fettlagring når det blir inntatt i form av en lav-glykemisk diett.

I doktorarbeidet har Veum også studert endringer i genuttrykk i fettvev til pasienter som har gjennomgått vekttap etter overvektskirurgi og påvist endringer av en gruppe gener kalt NR4A . Dette arbeidet var det første av sitt slag til å beskrive denne gen-familien i fettvev som nå har vist seg å være svært viktig for fettvevsfunksjonen. Resultatene fra dette doktorarbeidet bidrar til å øke vår forståelse av hvordan kosten påvirker fedme og livsstilssykdommer slik at man lettere kan gi individrettede kostholdsråd basert på den enkeltes matpreferanser.

Personalia

Vivian Lohmann Veum (f.1970) har Mastergrad i human ernæring, Universitetet i Bergen, 2009 og Bachelor i matteknologi, NTNU, 1996.

Doktorgraden utgår fra KG Jebsen senter for diabetesforskning, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen og Hormonlaboratoriets forskningsgruppe, Haukeland universitetssykehus, og ble utført i samarbeid med Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus. Hovedveileder har vært professor Gunnar Mellgren, med professor Jørn V. Sagen og forsker Oddrun Gudbrandsen som biveiledere.