Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kan computerassistanse gi bedre resultater for kneproteser?

Gro Sævik Dyrhovden disputerer 19.12.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Computer navigation and revision causes in knee arthroplasty».

Hvert år settes det inn over 7000 kneproteser ved sykehus i Norge, de fleste grunnet uttalt artrose. Mange av pasientene opplever mindre smerter og økt livskvalitet etter behandlingen, men 1 av 5 har fortsatt smerter ett år etter operasjonen. Computernavigering er utviklet for å hjelpe kirurgen til å plassere protesen mest mulig nøyaktig, noe som i teorien gir bedre smertelindring, funksjon og holdbarhet av protesen. Det er etablert kunnskap at computernavigering gir mer presis plassering av protesedelene, men det er også viktig å undersøke effekten på smerte, funksjon og holdbarhet før metoden tas i bruk i stor skala.

Hensikten med doktorarbeidet er å sammenligne resultater fra kneprotesepasienter som er operert ved hjelp av computernavigering eller konvensjonell teknikk. To av artiklene i avhandlingen sammenligner protesens holdbarhet og pasientens smerte, funksjon og livskvalitet for de to metodene. Computernavigering og konvensjonell teknikk hadde lik holdbarhet av protesen, men gruppen operert med computernavigering hadde flere pasienter som opplevde god smertelindring. Likevel er det fortsatt usikkert om forskjellen er stor nok til at det lønner seg å innføre dette kostbare utstyret som standard behandling.

I den tredje studien har en undersøkt holdbarhet av totalproteser og halvproteser og hva som er viktige årsaker til revisjon (utskifting av protesen), samt hvordan disse årsakene har endret seg de to siste tiårene. Hovedfunnet i denne studien var at holdbarheten av totalproteser har blitt bedre det siste tiåret, mens det ikke er forbedring for halvproteser. For totalproteser er det en økning av tidlig revisjon grunnet infeksjon, men en nedgang i infeksjoner som oppstår lang tid etter operasjon. Halvproteser hadde en nedgang i antall proteser som løsner. Protesens holdbarhet og risiko for ulike årsaker til revisjon er viktig å vurdere for hver enkelt pasient før en eventuell kneproteseoperasjon.

Personalia

Gro Sævik Dyrhovden (f.1988) kommer fra Ålesund. Hun er utdannet lege ved Universitetet i Bergen (2013). Doktorgradsprosjektet er gjennomført ved Nasjonalt register for leddproteser, Haukeland universitetssjukehus, i samarbeid med Klinisk institutt 1 ved UiB.

Hovedveileder har vært Øystein Gøthesen, biveiledere har vært Ove Furnes, Anne Marie Fenstad og Geir Hallan. Arbeidet er finansiert av Helse Vest.