Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Amming og fødsler på klinikk i Sør-Sudan

Justin Bruno Tongun disputerer 9.1.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Breastfeeding practices and health facility births in South Sudan".

Hovedinnhold

Sør-Sudan er verdens yngste land og det har vært borgerkrigsliknende tilstander der i en årrekke. Det er derfor ikke kunnskap om hvordan praksis er rundt amming og andelen mødrene som føder på klinikk. Dr Tongun har gjennomført tre undersøkelser. Den første var en tverrsnittsstudie blant 800 mødre i hovedstaden på Juba Universitetssykehus. Studien analyserte utbredelsen av sein ammestart etter fødsel og faktorer som er assosiert med det. Sykehuset ble klassifisert som «ikke-ammevennlig sykehus» og kun 48% av mødrene startet ammingen innen den første timen etter fødsel. De som kastet den første melken (råmelken) eller fikk utført keisersnitt var særlig seine med ammestart.

På bakgrunn av disse funnene ble det gjennomført et WHO-basert kurs for ammevennlig sykehus for alt personell på føde- og barselklinikkene. I en oppfølgingsstudie noen måneder seinere, igjen med 800 mødre, kunne man konstatere at tidlig ammestart hadde steget til 91%. Andelen var også høy blant dem som fikk utført keisersnitt. I den tredje undersøkelsen ble 810 mødre intervjuet i landsbyene rundt hovedstaden Juba. Her var det også bare halvparten av mødrene som startet ammingen innen en time etter fødsel. Andelen mødre som fødte på helsestasjon eller sykehus var kun 26%. Det var høyest andel som fødte på helsestasjon eller sykehus blant førstegangsmødrene, de som hadde gått på svangerskapskontroll og de som hadde mer utdanning.

Funnene fremhever behovet for å øke andelen som føder på klinikk, og å bedre ammerådgivningen gjennom å få flere sykehus kvalifisert til å være «ammevennlige sykehus». Dette kan føre til bedret ammepraksis og dermed bedre helse hos både mor og barn.

Personalia

Justin Bruno Tongun (født 1975) fra Sør-Sudan er utdannet barnelege ved Makerere Universitet i Uganda (2014). Doktorgradsarbeidet ble gjennomført i perioden 2015-2019 ved Senter for Internasjonal Helse, Universitetet i Bergen, i samarbeid med Juba Universitet i Sør-Sudan og Makerere-universitetet i Uganda. Veilederne på doktorgradsprosjektet har vært professor Thorkild Tylleskär (UiB) og professor James K Tumwine (Makerere Universitet). Tongun blir nå førsteamanuensis ved Juba Universitet.