Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Er type 2 diabetesomsorgen i Norge blitt bedre?

Åsne Bakke disputerer 14.2.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Type 2 diabetes in general practice in Norway - status, time trends, and quality of care".

Rundt 220 000 personer har type 2 diabetes i Norge, og de fleste følges opp i allmennpraksis. Type 2 diabetes kan gi økt risiko for komplikasjoner som nyresykdom, fotsår og amputasjon, redusert syn, hjerteinfarkt, hjerneslag og for tidlig død. Disse komplikasjonene kan i stor grad forhindres ved god kontroll av blodsukker, blodtrykk og kolesterol. Det er også viktig med regelmessige kontroller for å kunne påvise tidlige tegn på organskade, slik at en forverring kan avverges.

Målet med doktorgradsarbeidet var å kartlegge status, utvikling over tid og faktorer som er assosiert med god diabetesoppfølging i allmennpraksis. Omtrent 10 000 pasienter med type 2 diabetes fra flere fylker i Norge ble inkludert i studien. I løpet av en 10-årsperiode var det flere som oppnådde behandlingsmål for både blodsukker, blodtrykk og kolesterol. Men det var kun 30% som fikk undersøkt nyrer og føtter som anbefalt i nasjonale retningslinjer.

Flere faktorer var assosiert med oppnåelse av behandlingsmål, og utførelse av screening prosedyrer for å oppdage komplikasjoner tidlig. Personer som ble fulgt opp av fastleger som brukte Noklus diabetesskjema i årskontrollen hadde litt større sjanse for å oppnå blodsukkermål og kolesterolmål, og mye større sannsynlighet for å få undersøkt føtter og øyne. Den aldersgruppen som sjeldnest oppnådde blodsukkermål, og som sjeldnest ble sjekket for mulige komplikasjoner, var de under 50 år, - nettopp dem som har høyest risiko for tidlig død sammenlignet med jevnaldrende. I tillegg var det kun 30% av de med hjerte/kar-sykdommer som oppnådde det anbefalte kolesterolmålet, selv om det i denne gruppen er spesielt viktig med et lavt kolesterolnivå.

Studien viser bedring i diabetesbehandlingen i norsk allmennpraksis, men den belyser også områder i diabetesomsorgen med muligheter for forbedring.

Personalia

Åsne Bakke (f. 1971) avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1998. Hun er spesialist i endokrinologi og overlege ved Stavanger Universitetssykehus. Doktorgradsarbeidet utgår fra Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen, med finansiering fra Extrastiftelsen. Veiledere for doktorgradsarbeidet har vært professor Sverre Sandberg og professor Geir Thue ved UiB, samt Svein Skeie, Ingvild Dalen og Siri Carlsen ved SUS.