Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Amming og nyfødthelse i nord-Uganda

David Mukunya disputerer 13.2.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Newborn Care Practices in Northern Uganda".

Hovedinnhold

I Afrika sør for Sahara ammer de fleste kvinner babyene sine, men få gjør det etter gjeldene anbefalinger, som er å putte barnet til brystet i løpet av den første timen etter fødselen, fullamme de første 6 månedene og deretter amming sammen med tilleggskost til barnet er 2 år.

Doktorgraden inkluderer to studier fra nord-Uganda, ett tidligere borgerkrigsherjet område. Amming og lav kroppstemperatur, så kalt hypotermi ble undersøkt. Den første studien inkluderte 930 mødre med barn under to år. Den andre studien var en oppfølgingsstudie med over 1400 mor-barn-par hvor gravide kvinner ble registrert og fulgt opp til fødselen og kort tid deretter. Studiene fant at bare halvparten av de nyfødte ble lagt til brystet i løpet av den første timen etter fødselen. Mødre som hadde hatt et keisersnitt hadde mindre sannsynlighet for å amme tidlig, og barn som ikke fikk brystet tidlig hadde større sannsynlighet for lav kroppstemperatur. Hypotermi var et overraskende vanlig problem i disse studiene i tropiske omgivelser, cirka halvparten av alle nyfødte hadde lav kroppstemperatur på et tidspunkt.

Rådgivning av lekfolk – det ligner på ammehjelpen i Norge – forbedret fullamming av babyene, men ikke tidlig ammestart.

Basert på våre studier ser vi at det er viktig å anbefale hud-mot-hud kontakt med barnet for å forebygge lav kroppstemperatur. Det er også viktig å poengtere viktigheten av å legge barnet til brystet tidlig. Videre, å inkludere andre personer enn mor, slik som fedre, besteforeldre og helsearbeidere i intervensjoner anbefales for å bedre omsorgen for nyfødte.

Personalia

David Mukunya (født 1988) fra Uganda er utdannet lege ved Makerere Universitet i Uganda (2014). Doktorgradsarbeidet ble gjennomført i perioden 2016-2019 ved Senter for Internasjonal Helse, Universitetet i Bergen, i samarbeid med Makerere. Veiledere har vært professor Thorkild Tylleskär og Karen Marie Moland (UiB) og professor James K Tumwine og Victoria Nankabirwa (Makerere). Han jobber som studieleder i Sanyu Africa Research Institute i Mbale, Uganda og som lektor ved Makerere Universitet.