Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kolesterolets rolle for bedring i psykosesymptomer

Priyanthi Borgen Gjerde disputerer 29.01.20 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Lipid effects during antipsychotic drug treatment and their relevance for clinical outcomes".

Flere av dagens antipsykotika fører til store vektøkninger og kolesterolendringer i blodet, noe som har skapt frykt hos pasienter og behandlere.

Nyere forskning har derimot stilt spørsmålstegn ved om kolesterolendringene ved antipsykotika-behandling nødvendigvis bare er negative, eller om de faktisk kan være en del av den terapeutiske effekten. For å nærme seg et svar på denne problemstillingen er det nødvendig med forskning på pasienter tidlig i sykdomsforløpet.

Målet med Gjerdes avhandling var å undersøke om kolesterolendringer ved antipsykotika-behandling er relatert til en bedring i psykosesymptomer hos pasienter fulgt over ett år etter første psykoseepisode. Videre ønsket Gjerde å undersøke om behandling med olanzapine (et antipsykotika med kjente metabolske bivirkninger) har en positiv effekt på det kolesterol-avhengige myelinet i korteksen i hjernen målt via grå/hvitt intensitetsratio og kortikal tykkelse på MR-bilder, og om kolesterolendringene i blodet under olanzapine-behandling er assosiert med disse hjernemålene.

Hovedfunnet fra de første to studiene er at en økning i HDL-kolesterolet under antipsykotika-behandling er assosiert med bedring i negative psykosesymptomer og verbal læring. I det tredje studiet viser Gjerde at intensitetsratioen «normaliseres» hos olanzapine-behandlede, men ikke hos umedisinerte psykosepasienter. Videre viser hun en assosiasjon mellom høye HDL-verdier i blodet og økt kortikal tykkelse i olanzapine-gruppen. Samlet sett kan dette tyde på at antipsykotika-behandling kan ha en positiv effekt på myelinet i hjernen og at dette kan være en del av den terapeutiske effekten.

Negative symptomer og kognitive vansker har stor innvirkning på hverdagsgjøremål, skolegang og arbeid og bidrar til store helsekostnader for samfunnet. Avhandlingen til Gjerde har bidratt til ny viten om mekanismene som knytter kolesterolet og psykose sammen, noe som kan få konsekvenser for behandlingen av psykoser.

Personalia

Priyanthi Borgen Gjerde (f. 1984) er utdannet lege ved Universitetet i Bergen (2011). Hun jobber i dag som lege i spesialisering i allmennmedisin i Knarvik. Hun har tidligere jobbet som lege ved Sandviken Sykehus samt på Bjørgvin DPS.

Hovedveileder i doktorgradsprosjektet har vært Vidar Steen (UiB). Biveiledere har vært Ingrid Melle (UiO), Erik Johnsen (UiB) og Silje Skrede (UiB).