Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kan vi forbedre diagnostikken av nevroborreliose hos barn?

Bjørn Barstad disputerer 31.01.20 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Neuroborreliosis in children; diagnostic and immunological aspects".

Flåttbitt fører til at over 100 barn i Norge blir innlagt på sykehus årlig med Borrelia infeksjon i nervesystemet, også kalt nevroborreliose. Uten tidlig behandling kan nevroborreliose gi nevrologiske følger. Symptomene er varierende og dagens diagnostikk, som er basert på Borrelia antistoffer i spinalvæsken, har svakheter tidlig i sykdomsforløpet. Det kan derfor være utfordrende å diagnostisere tilstanden og gi rett behandling tidlig. Den diagnostiske nytten av nye diagnosemarkører har vært lite studert.

I dette prosjektet inkluderte vi over 4 år 210 barn med mistanke om nevroborreliose ved fem ulike barneavdelinger på Sør- og Vestlandet. Vi fant at påvisning av B-celle kjemokinet CXCL13 (et signalstoff) i spinalvæsken kan bidra til å stille diagnosen nevroborreliose tidlig i sykdomsforløpet. CXCL13 hadde høy sensitivitet (97 prosent) og moderat spesifisitet (83 prosent) til å skille nevroborreliose fra annen hjernehinnebetennelse med lignende symptomer. Ingen andre signalstoffer hadde samme diagnostiske potensial som CXCL13. Men ved å kombinere CXCL13 med et annet kjemokin CCL19, kan kanskje spesifisiteten forbedres noe. Med PCR teknikk påviste vi Borrelia DNA i spinalvæsken til 46 prosent av barna med nevroborreliose, som er et høyere tall enn i tidligere studier. Direkte påvising av Borrelia DNA i spinalvæsken kan derfor noen ganger bekrefte diagnosen i tilfeller der Borrelia-antistoffer ennå ikke kan påvises.

Prosjektet det største som er publisert innen diagnostikk av nevroborreliose hos barn. Funnene kan bidra til tidlig og sikker diagnostikk av nevroborreliose, slik at pasienter som trenger behandling får det tidlig, og at vi samtidig unngår å behandle pasienter som ikke trenger antibiotika.

Personalia

Bjørn Barstad (f.1978) er utdannet lege ved Vrije Universiteit, Amsterdam i 2006. Han arbeider på barne- og ungdomsklinikken ved Stavanger Universitetssjukehus. Ph.d.-graden utgår fra Klinisk Institutt 2 ved Universitetet i Bergen, støttet av Helse Vest.

Prosjektet er et samarbeid mellom barneavdelingene i Stavanger, Bergen, Haugesund, Kristiansand og Arendal og mikrobiologisk avdeling i Kristiansand og Jönköping. Veiledere for ph.d.-graden er professor Knut Øymar og barnelege Dag Tveitnes.