Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Nye verktøy for å studere bindevevsceller sin rolle

Jahedul Alam disputerer 31.01.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Novel Insights into Integrin α11 Expression and Function".

Hovedinnhold

Integriner er en viktig gruppe proteiner som forbinder bindevevsproteiner til celler. De er essensielle for cellevekst, cellebevegelse og genregulering.

Integrin α11β1 er en celleoverflatereseptor som finnes på bindevevsceller. Nyere data viser at integrin α11β1 er involvert i sårheling, bindevevsdannelse og tumorvekst. Detaljene om hvordan integrin α11β1 er involvert, er ikke klarlagt enda.

I denne avhandlingen brukte Jahedul tre forskjellige tilnærminger for å studere integrin α11β1 proteinet. Først undersøkte han rollen til den intracellulære delen av integrin α11β1 proteinet og dens betydning for cellesignalisering. Jahedul karakteriserte også en ny Cre transgen musestamme ved bruk av molekylære verktøy. Denne Cre musestammen kan bli brukt til å inaktivere gener i bindevevsceller som finnes i arrvev og tumorer. Til slutt ble et nylig utviklet antistoff mot humant integrin α11β1 protein karakterisert og brukt for å demonstrere at integrin α11β1 er til stede i forskjellige undergrupper av bindevevsceller i tumormikro-miljøet kalt CAFs (kreft assosierte fibroblaster), og at α11β1 er involvert i omformingen av bindevevet og CAF cellene sine bevegelse.

Oppsummert gir denne avhandlingen en ny forståelse av integrin α11β1 sine funksjoner i forskjellige underklasser av bindevevsceller og dets involvering i cellebevegelse og tumorvekst.

Personalia

Jahedul Alam er utdannet veterinær fra Bangladesh. Han har en mastergrad i Biomedical Sciences fra Bonn-Rhein-Sieg universitet for Applied Sciences, Bonn, Tyskland (2015).

Etter det har han vært tilknyttet Institutt for biomedisin og Center for Cancer Biomarkers (CCBIO), Universitetet i Bergen som doktorgradsstipendiat i gruppen til prof. Donald Gullberg.