Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Skiftarbeid: Vekt og livsstilsfaktorer

Hogne Vikanes Buchvold disputerer 10.02.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Shift Work: Weight change and lifestyle factors».

Hovedinnhold

Skiftarbeid kan defineres som arbeid utenfor vanlig arbeidstid. Det er vist at skiftarbeid, og spesielt nattarbeid, kan gi en rekke negative helseeffekter. Redusert søvnlengde, dårlig søvnkvalitet og forstyrret døgnrytme kan føre til akutte effekter som tretthet og konsentrasjonsvansker. Videre er det påvist negative langtidseffekter ved skiftarbeid, som f.eks. høyere forekomst av metabolsk og kardiovaskulær sykdom som diabetes og hjerteinfarkt. Livsstilsfaktorer spiller en viktig rolle ved kardiovaskulær sykdom, og tidligere studier har vist at skiftarbeidere skiller seg negativt fra dagarbeidere på dette området.

De tre arbeidene som utgjør ph.d.-graden er alle fra SUSSH studien (SUrvey of Shift Work, Sleep and Health). SUSSH er en kohort studie bestående av norske sykepleiere der formålet har vært å undersøke hvordan arbeidsrelaterte faktorer påvirker helse og søvn.

Den første studien er en tverrsnittstudie. Her ble det undersøkt om det var en assosiasjon mellom nattevaktsbelastning (nattevakter/år), kroppsvekt, og ulike livsstilsfaktorer: røyk, trening, alkohol, og koffeinvaner. Hovedfunnet var at antall nattevakter/år var assosiert med høyere BMI (kroppsmasseindeks) og fedme (BMI>30).

Formålet med den andre studien var å følge opp hvordan kroppsvekt endrer seg over tid for ulike arbeidstidsordninger og ulik eksponering for nattarbeid. Resultatene viste at de som jobbet kun nattevakter hadde signifikant høyere vektøkning enn de som kun jobbet dagvakter i oppfølgingsperioden over 4 år. Imidlertid ble ingen dose-respons forhold funnet mellom eksponering for nattarbeid og vektøkning.

Den tredje studien ser på om ulike arbeidstidsordninger, antall nattevakter/år, og antall quick returns/år (under 11 timer mellom vakter) kan ha betydning for endring i livsstilsfaktorene over en oppfølgingsperiode på 6 år. Vi undersøkte de samme livsstilsfaktorene som i den første studien; røyk, trening, alkohol og koffein. Konklusjonen i den tredje studien er at vi ikke finner forskjeller mellom ulik arbeidstid.

Personalia

Hogne Vikanes Buchvold er født på Stord i 1982. Han er utdannet lege fra Universitetet i Bergen. Han arbeider som fastlege ved Moster Legekontor, Bømlo kommune, og er spesialist i allmennmedisin.

Han har siden 2015 vært stipendiat ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, under veiledning av Bjørn Bjorvatn, Siri Waage, og Ståle Pallesen.