Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Feltbasert forskning av to sedimentære bassenger på Svalbard

Aleksandra Anna Smyrak-Sikora disputerer 27.2.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Development of extensional growth basins: A field based study, Svalbard, Norway".

Avhandlingen omhandler hvordan forkastningsbetingete sedimentære bassenger har utviklet seg og blitt fylt igjen med sedimenter i karbon- og triastidene på Svalbard. Avhandlingen benytter seg av eksempler fra innerst i Billefjorden og på vestkysten av Edgeøya. Ved bruk av tradisjonell geologisk kartlegging i flere sesonger kombinert med digitale tredimensjonale bilder av fjellsidene har det lykkes å stadfeste bassengenes utvikling i rom og tid.

Avsetningene i Billefjorden, som den gang lå nær 20 grader sørlig bredde, viser at de først ble avsatt under tropiske humide forhold; sand, leire og torv på en elveslette med sumper. Senere forandret forholdene seg til et varmt og tørt klima, samtidig med begynnende strekninger i jordskorpen, noe som førte til jordskjelv og innsynkninger. Avsetningene av sand og leire ble nå kontrollert langs større og mindre nydannede forkastninger. Deretter ble bassenget fylt med evaporitter og tropiske karbonatavsetninger, men var stadig kontrollert av aktiviteten langs forkastningene.

Lignende forkastningsbetingede avsetninger kan også påvises i trias på vestkysten av Edgeøya. I motsetning til Billefjorden er de tektoniske bevegelsene på Edgeøya i mindre grad kontrollert av bevegelser i jordskorpen, men av et større delta som bygger seg ut fra Uralområdet i øst. Naturlig innsynkning av deltakomplekset gir ustabilitet i sedimentmassene, noe som medfører mindre undersjøiske ras, som kan observeres i lagrekken. Til tross for stor forskjell i skala og tektoniske forhold viser bassengene beskrevet på Edgeøya lignende utvikling i form og geometri som bassenget beskrevet i Billefjorden. Noen av hovedfunnene viser at den endelige asymmetriske formen som ofte er observert i denne typen forkastningsbetingede sedimentære bassenger kan innledes med en symmetrisk bassengform.

Studiet har store praktiske implikasjoner for leting etter grunnvann, reservoarer som inneholder olje og gass, eller reservoarer for CO2 lagring i undergrunnen.

Personalia

Aleksandra er født i Oswiecim i Polen i 1984 og har en bachelor- og mastergrad fra Universitetet i Wroclaw, Polen. Fra 2009 arbeidet hun som seismolog ved den Polske Polarstasjonen i Hornsund der hun også overvintret fra 2009 til 2010. Fra 2012 har hun vært doktorgradskandidat ved Avdeling for arktisk geologi ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Samtidig flyttet hun til Longyearbyen sammen med sin mann, og de har der stiftet familie med to døtre på henholdsvis 4 år og 9 måneder.