Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Brukervennlige mobilskjemaer gir bedre helsedata

Alice Nandawula Mugisha disputerer 3.3.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Designing usable mobile forms for collection of health data in Uganda".

Hovedinnhold

Over hele verden må man i dag fylle ut elektroniske skjemaer for å få tilgang til nettbutikker, banker, sykehus, osv. Ofte opplever vi som brukere problemer med å fylle ut og sende inn slike skjemaer – særlig når skjermen er liten som på mobiltelefon – på grunn av en eller annen feil som vi ikke klarer å lokalisere, enda mindre korrigere i et ofte dårlig utformet skjema. Som bruker blir enkleste utvei ofte å gi opp eller legge inn feil informasjon for å komme videre. Mobilskjemaer bli også brukt til å samle inn forskningsdata. Flere og flere forskningsstudier, også i lav-inntektsland, samler inn data ved hjelp av mobilskjemaer. Forskerne er avhengig av høy kvalitet på informasjonen som legges inn. Gode skjemaer som er lett å bruke blir derfor avgjørende å utvikle. Målet med denne studien har vært å utforske ulike måter å designe gode mobilskjemaer på, tilpasset teknologi- og leseferdighetsnivåene til ulike brukere i Uganda.

Det finnes ikke noe klare standarder for å evaluere brukervennligheten til mobilskjemaer. Brukervennlighet er ikke prioritert i utviklingsarbeidet på grunn av stramme tidsrammer. Vi ba 40 skjemautviklerer og programvareutviklere om å oppgi hvilke designfunksjoner de oppfattet som viktige for å oppnå brukervennlige mobilskjemaer. Basert på deres tilbakemeldinger ble forskjellige skjemaprototyper designet. Disse skjemaene ble så testet av 48 personer som til daglig samler inn data ved bruk av mobiltelefoner i tre ulike forskningsprosjekter i Uganda. Det ble videre utviklet høy-kvalitets-prototyper, som også ble testet for brukervennlighet av de samme personene.

Forskningen vår har genererte 16 designprinsipper som i stor grad kan danne grunnlag for brukervennlige designfunksjonene i slike skjemaer. Disse prinsippene kan sorteres i seks kategorier: kommunikasjon, synlighet, navigasjon, skjemaoppsett, innholds-karakteristikker og informasjonstilgang. Bruk av disse prinsippene kan øke brukervennligheten til mobilskjemaer.

Personalia

Alice Mugisha (født 1975) fra Uganda har en mastergrad i informatikk fra Makerere-universitetet (2009). Doktorgradsarbeidet ble gjennomført ved Senter for Internasjonal Helse (UiB) i perioden 2015-19 i samarbeid med Makerere. Veiledere var Professor Thorkild Tylleskär og Professor Ankica Babic ved UiB, Dr Peter Wakholi og Dr Victoria Nankabirwa ved Makerere og Dr Johan Ivar Sæbø ved UiO. Alice Mugisha er Lecturer ved Department of Information Technology (IT), ved Makerere-universitetet.