Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kan blodkreft betraktes som en metabolsk sykdom?

Ida Sofie Grønningsæter disputerer 6.3.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Therapeutic and prognostic implications of metabolism in acute myeloid leukemia".

Hovedinnhold

Det er kjent at kreftcellene sin metabolisme, det vil si omsetningen av næringsstoffer og oksygen til energi for å vokse og overleve, er endret sammenlignet med normale celler. Disse metabolske endringene har fått en fornyet interesse etter hvert som det er avdekket molekylære endringer i kreftceller sin metabolisme, som er med på å gjøre kreftceller mer tilpasningsdyktige under stressende forhold og motstandsdyktige mot behandling. Dette gjelder også for akutt myelogen leukemi (AML).

Dette prosjektet forsøkte å finne metabolske likhetstrekk blant en større gruppe av AML-pasienter, for å avdekke potensielle nye angrepspunkt for behandling av sykdommen, eller sensibilisere leukemicellene for standard cellegiftbehandling. I sitt doktorgradsprosjekt har Grønningsæter analysert effekten av metabolske medikamenter på celler fra AML-pasienter. Dette viste at en subgruppe av pasientene var mer sensitive mot metabolsk inhibering, spesielt for hemmere av glykolyse (nedbrytning av sukker), og av cellens autofagi (kroppens eget resirkuleringssystem). Kandidaten studerte også metabolske profiler i blodprøver fra pasienter som tidligere har fått leukemi-stabiliserende behandling eller har utviklet kronisk transplantat mot verts sykdom, ofte kalt «chronic graft versus host disease» (cGVHD), etter stamcelletransplantasjon grunnet blodkreftsykdom. De metabolske profilene, spesielt omsetting av aminosyrer og fettstoffer, endret seg etter behandling. Lipidmetabolismen endret seg også hos pasientene med cGVHD, og resultatene indikerer at disse pasientene har en unik metabolsk signatur.

Arbeidets hovedkonklusjon er at subgrupper av AML-pasienter har metabolske fellestrekk, systemiske eller på leukemicellenivå, som kan være viktige for behandlingseffekt eller kan utnyttes i framtidig behandling av AML.

Personalia

Ida Sofie Grønningsæter (f. 1985) er utdannet lege ved Universitetet i Bergen (UiB) (2014), etterfulgt av turnustjeneste ved Haukeland Universitetssykehus (HUS), bl.a. ved hematologisk seksjon. Her ble hun introdusert for «The leukemia research group», som resulterte i at hun ble tatt opp som doktorgradsstipendiat ved medisinsk avdeling (HUS) og Klinisk institutt 2 (UiB), under veiledning av hovedveileder Kimberley Hatfield og biveiledere Øystein Bruserud og Håkon Reikvam.