Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Slik får vi studentene til å delta aktivt i forelesningen

Kristine Ludvigsen disputerer 6.3.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Creating Spaces for Formative Feedback in Lectures. Understanding how use of educational technology can support formative assessment in lectures in higher education."

Hovedinnhold

Har du opplevd det selv? Du sitter i en forelesningssal. «Er det noen som har noen spørsmål?» Foreleseren kikker utover. Du har flere spørsmål enn du vil innrømme. Du tenker at det er bare du som ikke har forstått. Du er redd for å kaste bort andres tid.

Hvordan legger ulike aktiviteter til rette for faglig dialog mellom studenter og mellom studenter og foreleser? I avhandlingen har Ludvigsen undersøkt hvordan digitale verktøy legger til rette for at studenter kan diskutere fagstoff som blir introdusert i forelesninger. Hun undersøkte hvordan studentresponssystemer og mulighet for studenter til å skrive rett fra egen PC inn på felles tavle støtter arbeidet med fagstoff i forelesningen.

Avhandlingen gir innsikt i prosessene som oppstår mellom studentene når de deltar i forelesningen. Når studentene deler kunnskap, spørsmål og ideer, blir det mulig for dem å bli bevisste på hverandres tenkning på måter som ellers ikke ville vært mulig i en forelesning.

«Det er sjelden jeg sitter i en vanlig forelesning og tenker: «Forstår jeg virkelig dette?» Det skjer ikke, for du bare sitter og tar kunnskapen inn. Når du blir fortalt noe, så får jeg en følelse av at jeg forstår det, sant? Det høres logisk ut, alt er satt sammen (…) Men hvis du blir spurt et spørsmål, da blir du mer oppmerksom på det du er usikker på.» (Student)

Fra ulike perspektiv og med ulike metoder (spørreundersøkelse, intervjuer og opptak av gruppediskusjoner) har Ludvigsen undersøkt hvordan slike aktiviteter støtter studentenes arbeid med faget, både under forelesning og i eget arbeid med faget.

Personalia

Kristine Ludvigsen (Kristine.ludvigsen@hvl.no) er tidligere lærer i grunnskolen og har vært ansatt som stipendiat ved Institutt for pedagogikk, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Professor Rune Johan Krumsvik har vært hovedveileder for avhandlingen. Ludvigsen er nå ansatt ved grunnskolelærerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet.