Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Fiskevelferd i snurpenotsfiske av makrell

Neil Anders disputerer 31.3.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Fish welfare in mackerel purse seine fisheries".

Å fange fisk fra havet til bruk i mat kan være en stressende opplevelse for dyrene. Stress under slike prosedyrer kan ha viktige implikasjoner. Neil Anders har undersøkt velferden til makrell når de er fanget ved hjelp av kommersielle snurpenoter, og kommet frem til hvordan velferden påvirker den påfølgende overleveldsen og kvaliteten på kjøttet.

Makrell er en viktig ressurs for den norske villfangst fiskeindustrien. De er i hovedsak fanget ved hjelp av snurpenot, men de er en skjør art. Dette betyr at kvaliteten på kjøttet kan bli negativt påvirket, eller at man kan se en høy dødelighetsrate som et resultat av dårlig behandling av makrellen når den blir fanget. Ved å bevege seg mot en behandling som er mer fokusert på velferden til makrellen kan vi se både profitable og bærekraftige forbedringer for villfangstindustrien.

I avhandlingen har man gjennom flere felt og merdforsøk undersøkt makrellens respons til stress i forbindelse med fangst. Resultatene viser at trenging har en negativ påvirkning på kvaliteten på fiskekjøttet og overlevelse, men er avhengig av trengingstetthet og varighet. Endringer i svømmeatferd kan brukes som en tidlig indikator på trengingsstress. Videre viser undersøkelsene at ved å bruke en ny metode for å slippe uønsket fangst fra nota kan man bedre ta vare på fiskens velferd og man har nå begynt å undersøke humane slaktemetoder av makrell. Resultatene gir grunnlag for mer velferdsbevisste fangstmetoder i ringnotfiske etter makrell.

Personalia

Neil Anders er født og oppvokst i nord-vest England. Tidligere har han jobbet som tekniker på laboratorium og som vitenskapelig fiskeobservatør i de sør-vest atlantiske og antarktiske havene. Han har en mastergrad i fiskeribiologi og forvaltning fra Universitetet i Bergen. I 2016 begynte han sitt arbeid på en PhD i samarbeid med Havforskningsinstituttet og CRISP (Centre for Research-based Innovation in Sustainable fish capture and Processing technology).