Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Gravid med epilepsi

Kim Christian Danielsson disputerer 13.3.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Maternal epilepsy and antiepileptic drug treatment, outcomes in pregnancy and delivery".

Epilepsi er en av de vanligste kroniske sykdommene under svangerskapet, og nær halvparten av de gravide med epilepsi bruker antiepileptiske medikamenter. I den senere tid har bruken av antiepileptiske medikamenter forandret seg betraktelig med overgang til nyere typer, som anses trygge for fosteret. Vi har brukt data fra Medisinsk Fødselsregister og Reseptregisteret for å utforske svangerskapskomplikasjoner når mor har epilepsi, med spesielt fokus på de vanligste antiepileptiske medikamentene. Komplikasjoner hos mor var primære utfall i studien. Studien viste at kvinner med epilepsi ikke er utsatt for alvorlige former av svangerskapsforgiftning og at nyere typer av antiepileptiske medikamenter ikke er forbundet med økt risiko. Det var en tydelig nedgang i de fleste komplikasjoner fra første til andre svangerskap hos kvinner med epilepsi, slik det også er hos dem uten epilepsi. Aktive tiltak som igangsetting av fødsel og planlagte keisersnitt var økt i andre svangerskap hos kvinner med epilepsi. I løpet av de siste 18 år var det en reduksjon i andelen milde former av svangerskapsforgiftning. Andelen av alvorlig svangerskapsforgiftning var stabil over tid, men med en relativ økning sammenlignet med kvinner uten epilepsi. Det var også en økning i andelen fødsler som var igangsatt, og denne økningen var proporsjonal med den for kvinner uten epilepsi. Nyere typer av antiepileptiske medikamenter har ført til noe redusert risiko for svangerskapskomplikasjoner over tid.

Personalia

Personalia Kim Christian Danielsson (f.1980) er utdannet lege fra Universitetet i Oslo (2008) og er i spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Haukeland Universitetssykehus. Avhandlingen utgår fra Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen. Hovedveileder har vært professor Nils Erik Gilhus og medveiledere professor Nils Halvdan Morken og ph.d Ingrid Borthen.