Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Residiv og dødelighet etter hjerneinfarkt

Andrej Netland Khanevski disputerer 26.06.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Clinical recurrent events after incident stroke or transient ischemic attack".

Hovedinnhold

Hjerneinfarkt er den vanligste formen for hjerneslag og er en av de ledende årsakene til sykelighet og dødelighet i både Norge og verden. Etter et gjennomgått hjerneinfarkt har pasienter økt risiko for nye episoder med akutte nevrologiske symptomer. Slike episoder kan skyldes et nytt hjerneinfarkt (residiv), men kan også forekomme ved andre sykdommer og kalles da hjerneslagimitatorer. Residiv kan føre til økt sykelighet og død, mens hjerneslagimitatorer kan føre til ressurskrevende sykehusinnleggelser, overbehandling og bekymring hos pasienten og pårørende. For best mulig forebygging og behandling av nye hjerneinfarkter er det viktig å ha kunnskap om både residiv og hjerneslagimitatorer.

I tre studier basert på pasienter inkludert i hjerneslagregisteret NORSTROKE ved Haukeland Universitetssjukehus, fant Khanevski moderat risiko for residiv på både kort og lang sikt. Risikoen for raskt residiv var størst for pasienter med åreforkalking og kreft. På lengre sikt var risiko for residiv forbundet med økt alder, høyt blodtrykk, samt flere gjennomgåtte hjerneinfarkter. Residiv av hjerneinfarkt mer enn doblet risikoen for å dø. Hjerneslagimitatorer var hyppigere enn residiv på både kort og lang sikt, og var forbundet med ulike sykdommer som infeksjoner, epileptiske anfall, svimmelhet, hodepine og besvimelser.

Disse funnene bidrar til økt kunnskap om risiko for og årsakene til residiv etter hjerneinfarkt. Funnene viser også at de vanligste årsakene til nye akutte nevrologiske symptomer etter et hjerneinfarkt er hjerneslagimitatorer.

Personalia

Andrej Netland Khanevski (f.1985) er utdannet lege ved Universitetet i Bergen (2011) og er under spesialisering i nevrologi ved Haukeland Universitetssjukehus. Avhandlingen utgår fra Klinisk institutt 1. Doktorgradsarbeidet er utført ved Nevrologisk avdeling, HUS med PhD Christopher Elnan Kvistad som hovedveileder, samt professor Lars Thomassen, professor Halvor Næss og PhD Nicola Logallo som biveiledere. PhD Anna Therese Bjerkreim har også bidratt betydelig til forskningsprosjektet.