Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Sjangermøter i afrikansk-amerikansk litteratur

Inger-Anne Søfting disputerer 27.3.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Genre Polyphony in African American Literature".

Til tross for at slaver ikke skulle lære seg å lese og skrive kan den afrikansk-amerikanske litterære tradisjonen føres tilbake til nettopp slaveriets dager. Denne litteraturen har vokst fram i spenningen mellom det hvite samfunnet med dets forventninger og normer, og afrikansk-amerikansk kulturs utfordringer og uttrykksformer. Resultatet er en rik skriftlig litterær tradisjon med høy grad av kulturell bevissthet som tar opp i seg elementer fra begge kulturer. Denne evnen til å turnere og til dels blande forskjellige tekstlige og kulturelle elementer løftes av avhandlingen fram som en av afrikansk-amerikansk litteraturs fremste kjennetegn.

Avhandlingen søker å belyse den kulturelle og litterære kompleksiteten i de tre utvalgte tekstene ved å se på samspillet mellom hvite og afrikansk-amerikanske sjangere i tekstenes komposisjon. De tre tekstene tilhører forskjellige epoker og er på mange måter svært forskjellige, men kjennetegnes alle ved sjangerpolyfoni.

Jean Toomers Cane (1923) er en nyskapende og eksperimentell tekst som utfordrer de fleste forsøk på klassifisering og vever sammen blues, jazz, gotisk litteratur og modernistiske former. The Color Purple (1982) av Alice Walker fokuserer på den kvinnelige hovedpersonens utvikling fra undertrykt offer til selvstendig individ. For å fortelle denne historien dras det veksler på sjangere som brevromanen, slavefortellingen, blues og den gotiske romanen, noe som knytter romanens historie opp mot fortellinger om undertrykkelse og frigjøring andre steder og til andre tider. I sin roman Love (2003) forteller Toni Morrison en historie om barndom og kjærlighet hvor sjangere som den gotiske romanen, blues og hvite så vel som afrikanske amerikanske folkefortellinger står sentralt i konstruksjonen av romanens karakterer. Hybriditeten som skapes ved en sammenveving av de forskjellige sjangrene i tekstene representerer en videreføring av tradisjoner så vel som fornyelse.

Personalia

Inger-Anne Søfting er cand.philol fra Universitet i Bergen (1994) og hun jobber til daglig som universitetslektor i amerikanske studier ved Institutt for språk og litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge i Bø i Telemark. Hun har vært tilknyttet doktorgradsprogrammet ved Universitet i Bergen, Institutt for fremmedspråk. Veileder: Zeljka Svrljuga.