Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Pustehjelp til nyfødte med larynksmaske i lavinntektsland

Nicolas J Pejovic disputerer 27.3.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "No cry at birth".

Hovedinnhold

En tidel av alle nyfødte trenger pustehjelp for å klare overgangen til å puste selv etter fødselen. I mange tilfeller globalt er kun jordmor tilstede for å hjelpe. Hvert år dør over 700 000 nyfødte etter fødsel på grunn av oksygenmangel, nesten alle i lav- eller mellom-inntektsland. Øyeblikkelig og effektiv pustehjelp med ansiktsmaske-bag kan redusere disse dødsfallene med 30%, men metoden er vanskelig og krever trente helsearbeidere. Målet for forskningen vår har vært å undersøke om jordmødre som jobber uten tilgang til avanserte helsetjenester kan hjelpe nyfødte trygt og effektivt ved bruk av larynksmaske (LMA) i stedet for ansiktsmaske. LMA er ett nytt hjelpemiddel for nyfødte, som føres inn i svelget og skaper en stabil passasje til luftrøret. Vi startet med en pilotstudie i Uganda som viste at jordmødre klarte å bruke LMA på treningsdukker etter et kort treningsprogram. Vi gjennomførte deretter to randomiserte studier ved Mulago Universitetssykehus i Uganda, der jordmødre brukte LMA eller ansiktsmaske for å hjelpe nyfødte. Studiene viste at LMA forkortet tiden til start av egen pust sammenlignet med vanlig ansiktsmaske, og at LMA ikke forårsaket noen skade. Pulsen hos nyfødte som fikk LMA steg raskere, sannsynligvis på grunn av bedre oksygentilførsel.

LMA kan være et godt alternativ for å unngå død eller hjerneskade grunnet oksygenmangel, hvis man ikke klarer å hjelpe den nyfødte med ansiktsmaske.

 

Personalia

Nicolas Pejovic (f. 1964) fikk sin medisinske grad fra Uppsala universitet og spesialisering i pediatri og neonatologi ved Sachsska barnesykehuset i Stockholm. Han er med-gründer av organisasjonen Tap4Life.org. Doktorgradsavhandlingen ble gjennomført ved Center for International Health (UiB) i perioden 2016-19 i samarbeid med Karolinska Institutet. Veiledere var professor Thorkild Tylleskär ved UiB, professor Hege Ersdal ved UiS, professor Mats Blennow og dr. Tobias Alvén ved Karolinska Institutet i Stockholm.