Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Olje og gass på en, to, tre!

Magnhild Sydnes disputerer 23.4.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Effects of magmatic intrusions on temperature history and diagenesis in sedimentary basins – and the impact on petroleum systems".

Main content

Organisk materiale kan reagere i sedimenter og omdannes til olje og gass ved temperaturer i området 80-180 °C. Temperaturen er avgjørende i denne prosessen og blir gradvis oppnådd i sedimentene etterhvert som de blir begravd. Men, ved tilførsel av ekstra varme, kan omdanningen til olje og gass skje mye raskere og i områder det ikke er forventet.

Vulkanutbrudd er et kjent naturfenomen. Mindre kjent er det at magma beveger seg fra jordens indre og stopper i sedimenter før de når jordens overflate. Dette kalles magmatisk intrusjon. Magma kan ha temperaturer på over 1000 °C og vil påvirke omdannelsesprosessen av organisk materiale i de områdene den trenger inn i.

Avhandlingen er en numerisk studie av sedimentære bassenger med magmatiske intrusjoner. Målet er å beskrive hvordan slike intrusjoner påvirker temperatur, det organisk materialet i sedimentene og bergartene som konsekvens av kjemiske reaksjoner.

Effekten av flere parametre har blitt studert og de dominerende faktorene viser seg blant annet å være tykkelsen på de magmatiske intrusjonene, om det er en alene eller flere intrusjoner i en klynge, varmeledningsevnen til bergartene, og strukturell utvikling av det sedimentære bassenget. Resultatet er at slike intrusjoner kan påvirke hele petroleumssystemet fra de trenger inn og gir en umiddelbar temperaturøkning i omgivelsene, til langvarige forandringer i bergartenes fysiske egenskaper. Slik kunnskap er viktig for petroleumsindustrien for å anslå mengde potensiell olje og gass og kan avsløre hvor en skal lete.

Avhandlingen er tilgjengelig her: http://bora.uib.no/handle/1956/21644

 

Personalia

Magnhild Sydnes (f. 1977) ble cand.scient. i 2004 ved Universitetet i Bergen etter studier i Tromsø, Oslo og på Svalbard. Etter en arbeidsperiode i USA (ERM) ble hun ansatt fra 2011 i Tectonor. I 2016 startet hun på nærings-PhD, først ved Universitetet i Stavanger og så ved Universitetet i Bergen. Veiledere: Professor Nestor Cardozo, UiS; Professor Rolf Mjelde, UiB; Dr. Willy Fjeldskaar, Dr. Ivar Grunnaleite og Dr. Ingrid Fjeldskaar Løtveit, Tectonor.