Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

PÅ VEI MOT EN TRYGGERE MEN LIKE EFFEKTIV LEUKEMIBEHANDLING?

Tor Henrik Anderson Tvedt disputerer 2.4.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The role of interleukin-6 classical and trans-signaling in allogeneic stem cell transplantation".

Transplantasjon av stamceller fra frisk giver er den mest intensive og dermed mest effektive behandling av mange blodkreftsykdommer, spesielt akutte leukemier. Samtidig fører intensiteten til en risiko for alvorlige bivirkninger, og dette begrenser bruken av behandlingen. Ved transplantasjon får man først høye doser cellegift; deretter tilfører man friske stamceller som erstatter de syke beinmargstamcellene. Giverens transplanterte immunceller vil også målrettet drepe gjenværende kreftceller; risikoen er imidlertid at giverens immunceller også kan angripe pasientens egne friske organer. Dette kalles transplantat-mot-vert-sykdom, og denne komplikasjonen kan bli svært alvorlig.

Interleukin-6 (IL6) er et av kroppens viktige signalmolekyler. Det er viktig for at ulike vev i kroppen skal vokse normalt, men signalet kan også stimulere til betennelser som skader kroppens organer slik man ser det ved transplantat-mot-vert-sykdom. Målrettet hemming av IL6 signalet kan benyttes for å hindre slike betennelser og dermed gjøre transplantasjon tryggere. Avhandlingen viser at IL6 kan medvirke til utvikling av alvorlig transplantat-mot-vert betennelser i ulike organer, spesielt hos pasienter som allerede har tegn til en betennelse før transplantasjonen. Tegn til pågående betennelse hos den friske giveren synes å ha en lignende ugunstig effekt. Undersøkelsene tyder også på at enkelte pasienter kan ha en arvelig disposisjon for slike IL6-drevne betennelser. Lyspunktet er imidlertid at resultatene fra avhandlingen tyder på at behandling med målrettet nøytralisering av IL6 synes å dempe betennelser og dermed gjør transplantasjon tryggere uten at den blir mindre effektiv. Dette gir grunn til en forsiktig optimisme.

Avhandlingen er et steg på veien mot en tryggere leukemibehandling. En økt trygghet vil gjøre denne intensive behandlingen tilgjengelig for flere pasienter.

Personalia

Tor Henrik A. Tvedt er utdannet lege ved Universitetet i Leipzig (2005) og spesialist i blodsykdommer (2015). Han arbeider som overlege ved avdeling for blodsykdommer Haukeland Universitetssykehus. Doktorgraden utgår fra «The Leukemia Research Group» ved Klinisk Institutt 2, UiB og er finansiert av Helse Vest sammen med Kreftforeningen. Professor Øystein Bruserud har vært hovedveileder og M.Sc. ph.d Annette Brenner medveileder.