Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hormoner som en nøkkel for å forstå dyreatferd

Camilla Håkonsrud Jensen disputerer 21.4.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Hormone strategies as a key for understanding life history trade-offs in fish".

Hvordan dyr oppfører seg har fascinert mennesker i århundrer, og det har blitt studert på mange forskjellige måter: Evolusjonsbiologer har primært fokusert på å forstå de bakenforliggende årsakene som den evolusjonære historien og hvordan atferden hjelper dyr til å overleve. Fysiologer, på den annen side, har fokusert på mekanistiske forklaringer som utviklingen av atferden gjennom livet og de fysiologiske årsakene i kroppen. På grunn av forskjellig fokus og metodikk har det tradisjonelt vært lite dialog og samarbeid mellom disse forskningsfeltene.

I avhandlingen bruker Håkonsrud Jensen perspektiv fra både evolusjonsbiologi og fysiologi til å utvikle en datamodell hvor veksten, metabolismen og sultnivået hos juvenil fisk reguleres av et forenklet hormonsystem. Sammen med sine medforfattere viser hun hvordan dynamiske hormonnivåer har potensiale til å evolvere som en enhetlig strategi som påvirker adferd, overlevelse og vekst hos juvenil fisk. Modellen indikerer også at en slik hormonstrategi kan være fordelaktig for å sikre overlevelse og vekst i miljøer med varierende mattilgang og sykdom.

I tillegg viser avhandlingen at atferdsendringer hos syke dyr ikke nødvendigvis er fordelaktig for enten parasitten eller verten, men heller er et resultat av en lang felles evolusjonær historie hvor begge parter har gjort så godt de kan for å overleve. Atferdsendringer hos syke dyr bør derfor sees på mer som en skala enn som separate bokser, siden de kan være fordelaktige for både vert og parasitt.

Disse funnene viser at det er viktig å både forstå de evolusjonære bakenforliggende årsakene og de fysiologiske mekanismene for atferd. Ved å bruke kunnskap og perspektiver fra ulike fagfelt vil vi dermed også øke forståelsen vår for hvorfor dyr oppfører seg slik de gjør.

Avhandlingen er tilgjengelig her http://hdl.handle.net/1956/21876.

Personalia

Camilla Håkonsrud Jensen (f. 1989) har en bachelorgrad i biologi og en mastergrad i biodiversitet, evolusjon og økologi med spesialisering i evolusjonær parasittologi, begge fra Universitetet i Bergen. Hun har vært doktorgradsstudent i gruppen for Teoretisk Økologi ved Institutt for Biovitenskap tilknyttet prosjektet Adapted Heuristics and Architecture (AHA) med Sigrunn Eliassen, Jarl Giske, Adele Mennerat og Christian Jørgensen som veiledere.