Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Mus ble slanke da forskerne skrudde av nyoppdagede fedmegener

Jan-Inge Bjune disputerer 24.4.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Regulation of adipogenesis and fat storage by IRX3 and IRX5".

Hovedinnhold

Rundt 50% av europeere har en endring i arvestoffet (mutasjon) som gir økt risiko for fedme, og dermed også økt risiko for følgesykdommer som diabetes, hjerte-karsykdom og kreft. Mutasjonen fører til høyere nivåer av IRX3 og IRX5, to proteiner som bremser forbrenningen hos mennesker.

I denne studien ville vi først skru av genet som produserer proteinet Irx5 i mus for å se om dette var nok til å gjøre musene slanke.

Vi fant at mus uten Irx5 veide betydelig mindre og hadde svært lite fett på kroppen sammenlignet med normale mus. Vi oppdaget også at Irx5 ser ut til å bremse forbrenningen ved hjelp av et protein som heter APP (amyloid-beta-forløperprotein). Dette proteinet ødelegger mitokondriene ved Alzheimers sykdom og vi kunne vise at noe lignende også skjer i fettceller når Irx5 er tilstede.

Vi undersøkte så genet som produserer Irx3 proteinet, og fant at dette er helt nødvendig for at stamceller skal kunne utvikle seg til fettceller.

Irx3 er en såkalt transkripsjonsfaktor som er et protein som regulerer uttrykket av gener. Vi fant at Irx3 påvirker uttrykket av gener som kontrollerer epigenetikken og dermed også uttrykket av svært mange andre gener. Ved å skru av genet for Irx3 var vi dermed i stand til å hindre dannelsen av nye fettceller.

Til sammen viser funnene i denne doktorgraden at å hemme Irx3 eller Irx5 motvirker fedme delvis ved å øke forbrenningen i eksisterende fettceller og delvis ved å hindre dannelsen av nye fettceller.

Denne forskningen kan få betydning for pasienter med genetisk predisposisjon for fedme, som kan dra nytte av terapeutisk reduksjon av IRX3 og IRX5 i fettvevet.

Personalia

Jan-Inge Bjune (f. 1985) har mastergrad i molekylærbiologi (2011) ved Universitetet i Bergen (UiB) og har siden arbeidet ved Hormonlaboratoriet, Avdeling for Medisinsk biokjemi og farmakologi, Haukeland Universitetssjukehus og Klinisk institutt 2, UiB, hvor doktorgraden også ble gjennomført. Hovedveileder har vært professor Gunnar Mellgren, og medveiledere har vært professor Jørn V. Sagen, forsker Simon Dankel og professor Pål R. Njølstad.