Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Interdisiplinær dialog i lys av italiensk nybarokkpoesi

Erika Wolf disputerer 30.4.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Il nuovo barocco di Leonardo Sinisgalli. Sentimento del vuoto, geometrie barocche, contraddizione e artigianalità da "L’età della luna" a "Più vicino ai morti"".

Ideen om barokkens trekk som et kompass for å lese samtiden har preget det 20. århundrets tenkning. Felles for 1600-tallet og vår tid anses å være tap av mening og svekkelsen av subjektets sentralitet. Begrepet nybarokk kjennetegner videre forskjellige uttrykksformer innen modernisme og postmodernisme.

Den italienske poeten Leonardo Sinisgalli beskrev sin vending mot en såkalt “antilyrikk” mot slutten av 50-tallet som nybarokk. Ved å analysere siste delen av Sinisgallis poesi, drøfter Wolfs forskning iscenesettelsen av en subjektivitet bevisst sine begrensninger, men som samtidig gjenoppdager det sanselige. Diktenes svake jeg-stemme gjenspeiles i en elementær stil som bygger på avvisningen av det tradisjonelle verset og på preferansen for et konkret ordforråd fremfor det stemningsfremkallende. Med denne skrivemåten reduserer Sinisgalli de poetiske bildene til det essensielle, noe som også viser forfatterens interesse for abstrakt kunst. For kunst- og vitenskapsinteresserte Sinisgalli representerer barokken og 1900-tallet et univers revet i stykker av tvetydighet. Slik som moderne fysikk avdekker dualitet og det paradoksale i materiens struktur, skriver Sinisgalli denne konflikten inn i poesien ved å ty til en retorikk av skarpe kontraster og selvmotsigelser. Med sin oppfatning av kunstverket som en organisme i konstant tilblivelse, er håndverkeren også en sentral figur i Sinisgallis bearbeiding av barokken. Gjennom sin forståelse av håndverk fremmer Sinisgalli en poesi der skapelsen er en prosess som vokser frem i samspillet mellom hånden, hellet og flyten av materialer, og hvor naturlige prosesser og det taktile står i fokus. Diktboken blir dermed en uendelig, vedvarende samling snarere enn et prosjekt utformet på forhånd.

I tillegg til å komme med nye, spennende lesninger av Sinisgallis verk, belyser Wolfs avhandling også hvordan den italienske forfatterens poesi er et interessant ståsted for måten litteratur, kunst og vitenskap snakker sammen.

Personalia

Erika Wolf kommer fra Firenze, Italia. Hun har en mastergrad i nordistikk fra Università degli Studi di Firenze og en mastergrad i italiensk litteratur fra Universitetet i Bergen. I mange år har hun jobbet som italiensklærer innenfor voksenopplæring. Hun har også vært ansatt som universitetslektor i italiensk språk og litteratur ved UiB.