Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Nye forskningsverktøy for bedre behandling av kreft

Harsh Nitin Dongre disputerer 30.4.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Biomarkers and preclinical models for more precise diagnosis and personalized treatment of oral and vulva carcinomas".

Hovedinnhold

Kreftsykdom utgående fra munnhulen og vulva er sjelden kreftformer, men antall tilfeller er økende på grunn av røyking og HPV-infeksjoner. I Norge diagnostiseres det ca. 250 og ca. 80 tilfeller med kreft i munnhulen og vulva årlig, respektivt. Majoriteten av disse svulstene er platepitelkarsinom. Prognosen for begge sykdommene er dårlig og mindre enn 30% av pasienten blir kurerte.

Plateepitelkarsinom vil selv om de utvikler seg fra ulike organsystem ha mange fellestrekk. Økt kunnskap om platepitelkarsinom generelt vil derfor kunne danne utgangspunkt for utvikling av nye tumortype spesifikt rettede behandlingsstrategier.

På basis av immunhistokjemi og in situ hybridisering har Dongre etablert protokoller som gjør det mulig å studere samtidig ulike typer molekylære markører (proteiner og mikroRNA) og anvendt disse til å identifisere pasienter med dårlig prognose og økt risiko for tilbakefall for begge sykdommene. Dongre har også utviklet og etablert flere prekliniske modellsystemer for vulva cancer. Modellene har blitt anvendt til å studere samspillet mellom HPV-infiserte kreftcellene og omkringliggende bindevevsceller, og endotelceller fra blodkar og lymfekar

Personalia

Harsh Dongre er opprinnelig fra India og har en mastergrad i bio-nanoteknologi. Avhandlingen utgår fra Klinisk institutt 1, Det medisinske fakultetet og er finansiert av Universitetet i Bergen, Helse Vest RHF og Norges forskningsråd. Veiledere var professor Daniela Elena Costea, professor Line Bjørge og professor Anne Christine Johannessen.