Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Mer nøyaktig dose i kreftbehandling med proton og karbonion

Tordis Johnsen Dahle disputerer 28.04.20 for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen “Studies of the Relative Biological Effectiveness and Biological Dose in Proton and Carbon Ion Therapy”.

Partikkelterapi er et alternativ til vanlig stråleterapi i kreftbehandling, der protoner eller karbonioner brukes i stedet for røntgenstråling. Sammenlignet med røntgenstråling har partiklene en doseavsetning som lettere sparer friskt vev, og de har en økt relativ biologisk effekt (RBE), som betyr at de dreper celler mer effektivt. For å kunne gi nok dose til kreftsvulsten og samtidig spare friskt vev så godt som mulig, må en derfor ha god bestemmelse av den RBE-vektede dosen (den biologiske dosen).

Klinisk i protonterapi antar en at protoner er 10% mer effektive enn røntgenstråling, som svarer til en konstant RBE lik 1.1, mens mer avanserte RBE-modeller er brukt i karbonterapi. Problemet er at eksisterende data viser at RBEen også varierer for protoner. I tillegg er det tydelige usikkerheter i modellene for karbonioner. Forbedring av RBE-beregninger for både proton- og karbonterapi er derfor svært viktig for behandlingen av pasienter.

I avhandlingen ble variabler som påvirker modellering av biologisk dose studert ved hjelp av Monte Carlo-koden (MC) FLUKA. Avhandlingen viser at en nøyaktig MC-implementering av en protonstråle er viktig for å kunne beskrive strålen godt nok til å få ut nøyaktig RBE-data. Videre ble den japanske RBE-modellen for karbonterapi implementert og studert i FLUKA, og vi så at det er viktig med nøyaktige modellparametre. Til slutt ble beregningene av biologisk dose utvidet til å inkludere oksygennivåene i svulsten. Siden celler med lite oksygen er mer stråleresistente enn andre celler, vil det forbedre behandlingen å ta hensyn til dette.

Avhandlingen har gitt økt kunnskap om RBE og biologisk dose, og har resultert i nye dataverktøy som gjør det lettere å ta i bruk ny RBE-kunnskap klinisk. Med tanke på økningen av antall partikkelterapisentre i verden, inkludert to kommende norske protonsentre, er det viktigere enn noensinne å forbedre nøyaktigheten av RBE for å kunne gi best mulig behandling.

Avhandlingen er tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/21963

Personalia:

Tordis J. Dahle (f. 1990) er fra Bergen og har mastergrad fra Institutt for Fysikk og Teknologi, UiB.