Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Den sårbare elvemuslingens interaksjon med vertsfisk

Janhavi Marwaha disputerer 29.4.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Host-parasite interactions between freshwater pearl mussels (Margaritifera margaritifera) and their salmonid hosts".

Elvemuslingen (Margaritifera margaritifera) er en utrydningstruet musling med en alvorlig tilbakegang i sin holarktiske utbredelse. Arten har en kompleks livssyklus som inkluderer et parasittisk larvestadium. Populasjoner av elvemusling er veldig vertsspesifikke, og kan bare gjennomgå metamorfose på gjellene til laks eller ørret. I dag er man bekymret for den mangelfulle rekrutteringen av unge muslinger, blant annet fordi disse har dårlig overlevelse i elver på grunn av organisk forurensning. Det pågår nå derfor kunstig oppdrett av elvemusling for å gjøre det mulig å sette ut unge individer i elver etter at de har vokst seg store nok til å overleve i naturen.

Selv om elvemuslingen ikke reproduserer seg på verten, er den likevel avhengig av en passende vert for å overleve. Formålet med denne studien var å utvide vår kunnskap om interaksjonene mellom elvemusling og vert, og hvordan disse påvirker vekst og overlevelse av glochidielarver og unge muslinger. Slik kunnskap kan ha nytte i videre arbeid med å forbedre strategier for bevaring av elvemusling.

Resultatet av studien gir ny innsikt i forholdet mellom elvemusling og vertsfisk, og understreker hvor viktig det er at parasitt og vert er kompatible. Kompatibiliteten er avhengig av interaksjoner som styres av vertsfaktorer (art, alder), parasittfaktorer (populasjon, mengde larver på gjellene, virulens) og faktorer knyttet til miljø (temperatur). Resultatene gir også indikasjon på at vertens immunrespons og genene til både vert og parasitt påvirker utfallet av interaksjonen mellom parasitt og vert.

Avhandlingen er tilgjengelig her : http://hdl.handle.net/1956/21947

 

Personalia

Janhavi Marwaha (f. 1982) er født og oppvokst i India. Hun har tidligere studert marinbiologi ved Heriot-Watt University i Edinburgh og havbruksbiologi ved Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet hennes har vært veiledet av Per Johan Jakobsen (UiB), Jürgen Geist (Technische Universität München) og Bjørn Mejdell Larsen (Norsk institutt for naturforskning).