Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Screening og karakterisering av prostatakrefthemmere

Yaping Hua disputerer 4.5.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Discovery and characterization of novel STAT3 and androgen receptor inhibitors in prostate cancer cells".

Hovedinnhold

Prostatakreft har den høyeste forekomsten av kreft blant menn i Europa. Prognosen for denne krefttypen er god i tidlig stadium, men likevel dør rundt 1000 nordmenn av prostatakreft hvert år. I de seneste årene er det kommet en rekke nye medikamentelle behandlinger som bremser prostatakreft med spredning. Tilbakefall er imidlertid et stort og uløst problem der kreftceller med mutasjoner som gir medikamentresistens, blir selekterte. Nye behandlingsalternativ er derfor sterkt ønsket.

I doktoravhandlingen har Yaping Hua screenet hundrevis av småmolekylære forbindelser fra en biobank av såkalte phytokjemikalier som vår samarbeidspartner i Shanghai har stilt til disposisjon for samarbeid. Nye småmolekyler med hemmende aktivitet av trinnvis tumorutvikling av prostataceller ble funnet. Molekylære metoder ble deretter brukt for å karakterisere interaksjon mellom de identifiserte molekylene og protein i kreftcellene. Ett av de nye molekylene bandt til transkripsjonsfaktoren androgen reseptor (AR) som er et nøkkelprotein i prostata og prostatakreft og angrepsmål for både den tradisjonelle hormonhemmende behandling av prostatakreft og for de nye høypotente androgen- og AR-hemmere. Vårt nye stoff binder imidlertid til en annen region av AR enn de medikamenter som brukes nå, og påvirkes derfor ikke av resistens mot de nå brukte medikamenter.

Et annet småmolekyl som ble funnet i screeningen, viste seg å hemme transkripsjonsfaktoren STAT3 som er aktivert i økende grad ved aggressiv utvikling av prostatakreft. Det ble vist at dette nye molekylet binder til STAT3 i et funksjonelt viktig område, og dette medfører hemming av STAT3.

Begge de 2 nye stoffene som blir publisert i dette doktorgradsarbeidet, vil bli forsøkt videre utviklet gjennom kjemiske modifikasjoner for å øke effektiviteten. Dette foregår som et samarbeid mellom forskningsgruppene i Bergen og Shanghai og et medisinfirma i Chicago, USA, med assistanse fra Vestlandske Innovasjonsselskap (VIS).

Personalia

Yaping Hua (f. 1986) er oppvokst i Jiangsu, Kina. Hun fullførte sin mastergrad i Farmasøytisk institutt ved Shanghai Jiao Tong University (2012). I 2013 begynte hun som stipendiat ved Klinisk institutt 2 i ”Prostate cancer therapy research group”. Doktorgradsarbeidet ble utført under veiledning av Professorer Karl-Henning Kalland, Xisong Ke og Anne Margrete Øyan og utgår fra Klinisk Institutt 2 ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen.