Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Vanskelige problemer for kodeteori og kryptografi

Srimathi Varadharajan disputerer 28.4.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Hard Mathematical Problems in Cryptography and Coding Theory".

Kryptografi og kodeteori er to viktige fagfelt innen utveksling av kommunikasjon. Kodeteori handler om hvordan informasjon kan representeres på en måte som gjør at det er mulig å automatisk rette feil som oppstår under forsendelse. Kryptografi tar for seg teknikker for å holde informasjon hemmelig og for å sikre at informasjonen ikke har blitt endret mellom avsender og mottaker. Begge fagfeltene bygger på vanskelige matematiske problemer.

Avhandlingen til Srimathi tar for seg et utvalg av slike problemer og studerer mulige algoritmer for å løse dem. Ett eksempel på et slik problem er faktorisering av store tall i sine primtallsfaktorer, som danner grunnlaget for mye av sikkerheten på internett i dag. Et annet eksempel er problemet med å finne korteste vektor i en såkalt lattice. Det er kjent at en kvantedatamaskin effektivt kan løse faktoriseringsproblemet, mens man tror at det ikke er mulig å effektivt løse korteste-vektor problemet, selv med en kvantedatamaskin. Lattice-basert kryptografi er derfor en god kandidat for å sikre fremtidens internett, og det er viktig å forstå hvor vanskelig dette problemet er, og hva som gjør det vanskelig.

Avhandlingen er tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/21965

 

Personalia

Srimathi Varadharajan er født 13.11.1988 og oppvokst i India. I 2014 flyttet hun til England for å ta en mastergrad i matematikk av kryptografi ved Royal Holloway University of London. Mastergraden ble fullført i 2015, og hun startet som PhD student ved Universitetet i Bergen i desember samme år.