Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Sårbare barn i et fedmefremmende samfunn.

Hege Kristiansen disputerer 8.5.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The vulnerable child in an obesogenic environment".

Hovedinnhold

Å finne barna med risiko for å utvikle overvekt er viktig for å forebygge barnefedme. Vi undersøkte derfor sammenhengen mellom familiefaktorer og levevaner og vekt hos barn i alderen 4 til 16 år fra Vekststudien i Bergen. Vi fant en sammenheng mellom overvekt og enkelte uheldige levevaner som for eksempel mye tid foran skjerm. Enda mer slående var det hvor vanlig uheldige levevaner var hos alle barn, uavhengig av vekt. Vi fant at kroppsmasseindeks (BMI), det mest brukte målet på overvekt også hos barn, i liten grad er nyttig når man ser på fysisk aktivitet fordi det ikke kan skille mellom muskelmasse og fettmasse. Da vil andre mål på overvekt som f. eks. mål av midjeomfang eller hudfolder være bedre. Vi fant også at barn som har opplevd familieoppløsning og lever sammen med en steforelder eller halv-søsken har større vektøkning i løpet av ett år enn barn som lever i en hel familie. Barn som hadde foreldre med lavt utdanningsnivå hadde flere av alle disse risikofaktorene og høyere risiko for overvekt eller vektøkning i vår studie.

Funnene fra vår studie kan brukes til å identifisere barn med økt risiko for å utvikle overvekt eller fedme på bakgrunn av familieforhold eller levevaner. Funnene kan også være nyttig i oppfølgingen av barn med etablert overvekt eller fedme.

Personalia

Hege Kristiansen (f. 1971) er cand.med fra Norges Tekniske og Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) i 2000. Hun er spesialist i pediatri og er overlege ved Barneavdelingen ved Førde Sentralsjukehus. Stipendiat finansiert fra Helse Vest i halv stilling fra 2015-2020 ved Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen (UiB), under veildedning av professor Pétur Júlíusson, professor Robert Bjerknes og biostatistiker PhD Mathieu Roelants fra Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Belgia.