Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Geochemical insights into the Cenozoic sequences on Svalbard

Markus Dörner disputerer 20.5.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Investigation of the molecular and isotopic response to deposition, thermal maturity, hydrocarbon generation, and expulsion".

Hovedinnhold

Selv om petroleum er en begrenset energikilde, vil mange bruksområder og økende velstand hos den globale befolkningen gjøre at petroleum og petroleumsprodukter vil være en nødvendig del av ressursgrunnlaget hele dette århundret. For å imøtekomme energibehovet og behovet for petrokjemiske produkter er det dermed fortsatt viktig å lete etter mer olje.

Forståelse av petroleumsproduksjon i kildebergarter og migrasjonen av olje og gass ut av kildebergarter er viktig i analyse av petroleumssystemer. Denne doktorgradstudien fokuserer på å utvide de etablerte konseptene som brukes i geokjemiske og fysiske evalueringer. Nye konsepter som er basert på nye typer målinger og observasjoner er anvendt på prøver hentet fra kjernematerialet i forskningsbrønnen BH 10-2008, boret i Central Tertiary Basin på Svalbard.

Arbeidet fokuserer på å utvikle nye analytiske metoder som bidrar til å få ytterligere innsikt i organiske geokjemiske parametre relatert til avsetning og transformasjon av organisk materiale. I tillegg blir avsetningsbetingelser, graden av termisk modenhet og utskillings- og migrasjonseffekter på oljesammensetningen i brønnen undersøkt.

Resultatene bekrefter nytten av de nye metodene, og viser blant annet at effekter relatert til petroleumsutskilling og migrasjon er lett å påvise selv om sedimentene i brønnen har et ganske lavt innhold av organisk materiale. Det ble også funnet at sulfatreduksjon utført av bakterier under avsetting av sedimentene har hatt en betydelig påvirkning på kvaliteten av det organiske materialet som finnes i spesifikke deler av forskningsbrønnen.

Avhandlingen er tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/22229

Personalia

Markus Dörner er født i 1988 i Tyskland. Han har bachelorgrad og mastergrad i geovitenskap med fokus på organisk geokjemi fra Universitetet i Hamburg. Siden april 2016 har han arbeidet med doktorgraden sin ved Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen og Equinor ASA i Sandsli. Hovedveileder har vært professor Tanja Barth, dr. Michael Erdmann og dr. Ulrich Berner fra Equinor ASA har vært biveiledere. Siden april 2019 har Dörner vært ansatt hos Equinor ASA Sandsli.