Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hva skjer når fjellkjeder faller sammen?

Johannes Daniel Wiest disputerer 19.5.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Exhumation of the Caledonian Orogenic Infrastructure in West Norway".

Hovedparten av Vestlandet er bygget på fast og stabilt grunnfjell, men det har ikke aldri vært slik. Den kaledonske fjellkjeden ble til for ca. 400 millioner år siden som et resultat av en kollisjon mellom to kontinenter. Det norske grunnfjellet havnet på stort dyp og ble varmet opp. Dette førte til at fjellet begynte rett og slett å flyte, ikke raskt, men likevel betydelig gjennom millioner av år. Den kaledonske fjellkjeden kollapset da platekollisjonen tok slutt og mange millioner år med strekning og erosjon har brakt grunnfjellet tilbake til overflaten. Dermed kan vi studere hva som skjedde med grunnfjellet i røttene til denne gamle fjellkjeden.

I sitt doktorgradsarbeid har Johannes Wiest studert bergarter og strukturer i grunnfjellet rundt Bergen for å finne ut hvordan grunnfjellet utviklet seg under den kaledonske fjellkjedekollapsen og hvordan denne episoden påvirket den senere åpningen av Nordsjøen.

Kartlegging av Gulen og Øygarden/Sotra områdene har avdekket store (>10 km) domstrukturer som inneholder metamorfe bergarter som har vært dyp under fjellkjeden. Strukturer fra mikrometer til 100-kilometer skala har vist en nær sammenheng mellom strømninger i dypet og normalforkastninger nærmere overflaten. Radiometriske aldersdateringer viser at deformasjonen under selve fjellkjedekollapsen har ført grunnfjellet tilbake mot overflaten og at dette har skjedd relativt raskt i geologisk sammenheng. I kombinasjon med seismisk tolkning i Nordsjøen har vi kunnet fastslå at disse kollapsstrukturene har lokalt påvirket dannelsen av forkastninger i Nordsjøen.

 

Personalia

Johannes Wiest (f. 1989) er oppvokst i Sør-Tyskland og har studert ved Universität Bremen (B.Sc.) og Universitet i Bergen (M.Sc.). VISTA doktorgradsprosjektet har vært gjennomført ved Institutt for geovitenskap under veiledning av Joachim Jacobs (UiB), Haakon Fossen (UiB) og Per Terje Osmundsen (NTNU).