Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kjempecellearteritt: forekomst, kreftrisiko og dødelighet

Lene Kristin Brekke disputerer 11.6.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Giant cell arteritis in western Norway 1972-2012".

Hovedinnhold

Kjempecellearteritt er en systemisk vaskulitt (revmatisk betennelsessykdom i blodkar) som nesten utelukkende affiserer mennesker over 50 år. Den er ikke blant de vanligste sykdommer, men like fullt en viktig alternativ diagnose å vurdere når eldre blir syke. Norge er blant de land i verden som har høyest forekomst av denne sykdommen. En fryktet komplikasjon er blindhet som kan oppstå når betennelse angriper blodårene som forsyner øyet. En annen mulig komplikasjon er utposning eller ruptur av hovedpulsåren som også kan angripes av kjempecellearteritt. Det finnes begrensede behandlingsalternativer, og nåværende standardbehandling (kortikosteroider) kan gi alvorlige bivirkninger. Sykdomsbyrden og kostnadene knyttet til kjempecellearteritt estimeres derfor å være økende, til dels pga økende antall eldre i befolkningen.

I Brekkes doktorgradsarbeid undersøkes forekomst, kreftrisiko, dødelighet og dødsårsaker hos pasienter diagnostisert med kjempecellearteritt i Helse Bergen i perioden 1972-2012. Studien omfatter drøyt 800 pasienter og over 2500 matchede kontrollindivider for sammenligningsgrunnlag. Resultatene viser at forekomsten av kjempecellearteritt økte i perioden 1972 til 1992, men flatet deretter ut. Sykdommen er 2-3 ganger vanligere hos kvinner enn menn, og forekomsten øker med alderen inntil 80-årsalderen. Langtidsoverlevelse og kreftrisiko for pasientene i studien var sammenlignbar med kontrollindividenes overlevelse og kreft-risiko. Risikoen for død forårsaket av hjerte/kar-sykdommer og infeksjoner var imidlertid høyere hos pasientene med kjempecellearteritt sammenlignet med kontrollene. Resultatene fra studien kan øke bevisstheten om sykdommen kjempecellearteritt, og også fremheve viktigheten av å kontrollere kardiovaskulære risikofaktorer hos disse pasientene. Dette kan få betydning for fremtidig utvikling av denne gruppens sykdomsbyrde og overlevelse.

Personalia

Lene Kristin Brekke (f. 1976, Haugesund) tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Newcastle, Australia i 2002. Hun ble godkjent som norsk spesialist i revmatologi i 2013 og arbeider som overlege ved Revmatologisk avdeling, Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus. Ph.d.-graden utgår fra Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen. Veiledere: Clara G Gjesdal, Bjørg-Tilde S Fevang og Andreas P Diamantopoulos.